HomeKnokke-HeistKnokke-Heist voert samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde campagne rond veilig fietsen

Knokke-Heist voert samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde campagne rond veilig fietsen

Knokke-Heist en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zijn op 22 maart 2021 gestart met een campagne rond veilig fietsen. Her en der in de gemeente duiken campagneborden op die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Het lokale initiatief kadert in een gezamenlijke campagne waarbij de VSV en 188 Vlaamse steden en gemeenten de handen in elkaar slaan voor meer fietsveiligheid. 

Campagneborden met een vriendelijke en positieve knipoog 

Een 30-tal campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over het grondgebied van Knokke-Heist. Met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren. 

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet 

Volgens onderzoek van de VSV verklaart 77% van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten. Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brachten door risicovol gedrag. Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.  

Wederzijds begrip kunnen het verschil maken 

Fietsers en automobilisten beseffen dus niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser. Met onze medewerking aan deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken!  

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers