zondag, april 14, 2024
HomeKnokke-HeistKnokke-Heist Zet In op Biodiversiteit met Nieuwe Bloemenweide

Knokke-Heist Zet In op Biodiversiteit met Nieuwe Bloemenweide

De afgelopen jaren heeft het bijenproject in Knokke-Heist geleid tot de aanleg van een twintigtal bloemenweides, die een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en het ecologisch welzijn van de regio. Als nieuwste aanwinst voor dit lovenswaardige initiatief is een grasplein tussen de Elizabetlaan en de Pastuurdijk, achter de oude Texaco-site langs de Knokkestraat, uitgekozen als de locatie voor een nieuwe bloemenweide. Dit gebied, eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust (MDK) en in beheer gegeven aan de gemeente Knokke-Heist, staat centraal in de inspanningen om de plaatselijke flora en fauna verder te verrijken.

Door een beheerovereenkomst heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het volledige beheer en onderhoud van deze en andere groenzones gelegen tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan. De beslissing om hier een bloemenweide te ontwikkelen, past binnen een bredere strategie om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen en ondersteunt het voortdurende streven naar een groenere en meer leefbare omgeving.

Naast de voorbereidingen voor de nieuwe bloemenweide, heeft de Groendienst van Knokke-Heist in februari 2024 reeds belangrijke werkzaamheden verricht in een nabijgelegen bos langs de Pastuurdijk. Deze werkzaamheden omvatten het verwijderen en afvoeren van klimop van boomstammen, het weghalen van dode en gevaarlijke bomen om veiligheidsredenen, en het elimineren van exotische soorten, waaronder de Amerikaanse vogelkers. Deze acties zijn essentieel voor het behoud van de gezondheid en veiligheid van het bosgebied en vormen een cruciale stap in de richting van de realisatie van de nieuwe bloemenweide.

De inspanningen van de gemeente Knokke-Heist benadrukken de toewijding aan ecologische duurzaamheid en het belang van het creëren van groene ruimtes die zowel de lokale gemeenschap als de natuurlijke wereld ten goede komen. Door dergelijke projecten blijft Knokke-Heist een voortrekker in het bevorderen van biodiversiteit en het bieden van een gezonde, groene omgeving voor haar inwoners en bezoekers.