zaterdag, februari 24, 2024
HomeCultuurKnokke-Heist Zet Stevig in op Jeugdwelzijn met € 407.959 Aan Subsidies in...

Knokke-Heist Zet Stevig in op Jeugdwelzijn met € 407.959 Aan Subsidies in 2023

Knokke-Heist heeft in 2023 opmerkelijk geïnvesteerd in het thema ‘opgroeien zonder zorgen’. In het kader van dit initiatief heeft het gemeentebestuur een indrukwekkend bedrag van € 407.959 aan subsidies uitgekeerd voor jeugdwelzijnsprojecten. Deze stap benadrukt het commitment van de gemeente om ook buiten de context van de Warmste Week bij te dragen aan het welzijn van de jeugd.

Het leeuwendeel van deze subsidie, namelijk € 190.000, werd toegekend aan vzw Spelotheek De Wip. Deze organisatie speelt een cruciale rol in de ondersteuning van kwetsbare kinderen, waarbij zij hen helpt in hun ontwikkeling en groei. De steun aan deze organisatie toont de prioriteit die Knokke-Heist geeft aan de ondersteuning van kinderen in nood.

Daarnaast ontving vzw De Sleutel, een organisatie die jongeren helpt met vragen rond drugs en druggebruik, een aanzienlijk bedrag van € 85.000. Deze subsidie is van onschatbare waarde voor de organisatie, die zich richt op preventie, bewustmaking en hulpverlening aan jongeren in deze kritieke kwesties.

Een ander belangrijk initiatief dat steun ontving, is vzw Het Vlot, een therapeutisch kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking. Met een subsidie van € 6.000 kan deze organisatie voortdurend zorg en ondersteuning bieden aan deze kwetsbare groep.

De resterende subsidies werden besteed aan de jeugdopbouwwerker en de jeugdwelzijnswerker, wat de voortdurende inspanningen van Knokke-Heist onderstreept om een breed scala aan jeugdzorgdiensten te financieren.

Interessant is dat andere organisaties, zoals vzw Tejo, profiteren van gratis gemeentelijke voorzieningen. Tejo maakt bijvoorbeeld kosteloos gebruik van gemeentelijke lokalen in ‘t Schap, wat de toegankelijkheid van hun diensten vergroot.

Samenvattend toont Knokke-Heist een indrukwekkende betrokkenheid bij het welzijn van de jeugd, met een jaar rond aanhoudende ondersteuning en initiatieven vanuit het gemeentebestuur. Deze investeringen in jeugdwelzijn dragen bij aan een sterkere, gezondere gemeenschap, waar jongeren de kans krijgen om zonder zorgen op te groeien.