Home Knokke-Heist Knokke-Heistenaars geen koplopers in het bezit van personenwagens

Knokke-Heistenaars geen koplopers in het bezit van personenwagens

Statbel, het Belgische statistiekbureau, brengt voor het eerst het autobezit van de Belgische huishoudens in kaart op basis van administratieve bronnen. Voordien kon het aantal Belgische huishoudens dat al dan niet over één of meerdere wagens beschikt, enkel geschat worden op basis van enquêtes. Om dit te verhelpen hebben we een experimentele koppeling ontwikkeld die ons een preciezer, maar toch nog onvolledig beeld geeft (zie methodologische nota).

In 2019, bezit 54% van de koppels met thuiswonende kinderen twee of meer wagens; 14% van deze gezinnen bezit zelfs drie of meer wagens.
Eén derde van de alleenstaande ouders bezit daarentegen geen wagen en ongeveer de helft van de alleenwonenden heeft geen auto, terwijl slechts 11% van de koppels met of zonder kinderen het zonder wagen kan stellen.

In Knokke-Heist zijn we vaak koploper, maar wat het bezit van wagens betreft zijn we dit niet. Allicht zit de gemiddelde leeftijd van onze inwoners hier voor een stuk tussen. Op de 3178 huishoudens met ingeschreven wagens bezitten we in Knokke-Heist gemiddeld over 1 wagen per gezin.

Methodologie:

Om de huishoudens die beschikken over een of meerdere in België ingeschreven voertuigen te identificeren, hebben we een koppeling gemaakt tussen enerzijds het bevolkingsbestand 2019 en het DIV 2019 en anderzijds tussen het bevolkingsbestand en de Belcotaxgegevens. De koppeling van het bevolkingsbestand 2019 met DIV resulteerde in een directe identificatie van 4.697.245 voertuigen ingeschreven op naam van een privé persoon. Naast deze voertuigen zijn ook 994.624 voertuigen terug te vinden in DIV ingeschreven op een ondernemingsnummer. Deze wagens dekken een grote variëteit aan toepassingen waaronder dienstwagens, leasingswagens en uiteraard ook salariswagens (bijvoorbeeld ingeschreven op naam van een leasingfirma).

Deze laatste groep wagens speelt in ons land,  zoals gekend, een niet te onderschatten rol als het gaat over wagenbezit. Op basis van de DIV kan echter voor de wagens ingeschreven op ondernemingsnummer geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende types gebruik.

We volgden daarom een andere strategie, en betrokken bepaalde fiscale gegevens in deze koppeling (de zo genaamde Belcotax gegevens[2]).  Via deze weg identificeerden we 613.603 wagens (van de 994.624 wagens bij DIV ingeschreven op een ondernemingsnummer), die we kunnen toeschrijven aan de huishoudens. We hebben dit cijfer voorgelegd aan experts. Deze geven aan dat dit een onderschatting betreft van ongeveer 150.000 (salaris)wagens[3]. Dat is ongeveer 3% van het totale aantal voertuigen dat we koppelden (5.311.000 )

Naast overleg met experten valideerde we deze gegevens ook ten opzichte van onze enquêtes. De resultaten van deze validatie waren positief. 

2 REACTIES

  1. De statistiek houd geen rekening met de tweede verblijvers en leasingwagens. Dus een statistiek van weinig van reële waarde.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Het Weer in Knokke-Heist en de Zwinregio

De dag start betrokken met regen of buien. Na de middag wordt het droog en komen er opklaringen. Matig zicht tijdens de neerslag. Maxima...

iearthfriendly.com uit Knokke-Heist maakt biologisch afbreekbare mondmaskers

iearthfriendly.com een ecologisch bedrijfje uit de Dorpsstraat hier in Knokke-Heist hecht veel waarde aan de gezondheid van de aarde en daarom verkopen we met...

Recente reactie van onze lezers