vrijdag, mei 27, 2022
14 C
Knokke-Heist

Koning fiets zit op schema

Kijk eens rond en je merkt dat een fiets niet langer een fiets is. Van plooifietsen tot bakfietsen en van singlespeeds tot pedelecs. Ook door de komst van de elektrische fiets is niet alleen de fietsactieradius aanzienlijk toegenomen, maar wordt de fiets meer en meer het transportmiddel bij uitstek voor onze functionele verplaatsingen en laten we de auto soms sneller in de garage staan.

Het fietsgebruik zit merkbaar in de lift.

Dit is een positieve evolutie! De schaalgrootte en actieradius van onze gemeente leent zich perfect tot fietsgebruik en ook de compacte vormgeving en nabijheid van alle attractiepolen stimuleren fietsverplaatsingen. De afstand tussen station Knokke en station Heist is slechts 3km, de diameter van onze gemeente vanaf het Zwin tot aan het Leopoldkanaal bedraagt een luttele 15km… perfect fietsbare afstanden dus.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Het Masterplan Fiets, Knokke-Heist op maat van de fiets, wordt een sturende beleidsvisie voor de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente en alle toekomstige infrastructuurprojecten.

We willen het fietsgebruik extra stimuleren en faciliteren, voor inwoners en tweedeverblijvers voor woon-werkverkeer, schoolverkeer, shoppen, marktbezoek, strand, sport,… met de nadruk op functioneel fietsverkeer. Recreatief fietsverkeer valt hier buiten.

Beleidsvisie

1/ De fiets wordt cruciaal bij de inrichting van het openbaar domein.
2/ Continu streven naar een veilige en comfortabele infrastructuur, die rekening houdt met de nieuwe fietsvormen.
3/ We stellen de fiets evenwaardig naast de auto.

Doelstelling

De fiets moet het nummer één vervoersmiddel voor functionele verplaatsingen lager dan 15 kilometer binnen de gemeente worden.

VAN START TOT FINISH

Vooraleer we onze infrastructuur aanpakken, moeten we eerst weten hoe ons ideale fietsnetwerk er moet uit zien, welke relaties er moeten gelegd worden en wat onze bestemmingen zijn. Kortom, welke fietsverbindingen moeten in onze gemeente gefaciliteerd worden voor functioneel fietsverkeer. Ons netwerk moet samenhangend en gesloten zijn, zo direct mogelijk, aantrekkelijk en afgestemd op onze stedelijke context.

Eerste etape.

Onderstaand concept geeft zeer grof de relaties weer die het gemeentebestuur willen leggen, zowel intern in onze gemeente als naar de buren:

1/ De hoofdstructuur wordt bepaald door de 3 parallellen (Zeedijk, Elizabetlaan en de spoorwegbedding) en de 2 belangrijkste invalswegen van onze gemeente (Natiënlaan en Heistlaan).
2/ Bovenop die hoofdstructuur leggen we een aantal secundaire relaties om de deelgemeentes met elkaar te verbinden, we sluiten ook aan op openbaar vervoersknooppunten en leggen de connectie met onze buren.

Schematisch Fietsbeleidsplan Knokke-Heist

Tweede etape.

Op basis van het uitgewerkt concept kan ons fietsnetwerk nu tot op straatniveau verder geselecteerd en vormgegeven worden.

1/ We verbinden de hoofdstructuren zo sterk mogelijk met elkaar en doen dit door diverse fietslinks die de parallellen en invalswegen met elkaar verbinden
2/ Tangentiële verbindingen die onze 4 deelgemeentes met elkaar verbinden
3/ Intergemeentelijke verbindingen naar de buren Nederland, Damme en de haven van Zeebrugge
4/ We stemmen ons fietsnetwerk ook optimaal af op onze parkings en openbaar vervoer knooppunten

Zo ontstaat er een zeer dens fijnmazig fietsnetwerk afgestemd op de fiets.

Toekomstig Fietsnetwerk Knokke-Heist

Sprint naar de eindstreep.

Vandaag kun je in je omgeving al een aantal van deze realisaties gaan bekijken zoals de fietssnelweg in Heist, de balkonrotonde langs de Natiënlaan (met nieuwe dubbelrichtingsfietspaden), en diverse kleinere ingrepen die het fietscomfort verbeteren… Daarnaast willen we ook aanzetten tot fietsgebruik en sensibiliseren door diverse flankerende maatregelen om zo die permanente mentaliteitswijziging te sturen.

Wist je trouwens dat de afgelopen 30 jaar reeds 123km aan fietsinfrastructuur in onze gemeente werd gerealiseerd (4 km/jaar), inclusief renovatie van bestaande fietspaden. Tot 2024 schakelen we een versnelling hoger en zullen we maar liefst 35km fietsinfrastructuur realiseren (9 km/jaar), inclusief renovatie van bestaande fietspaden en aanleg van eventuele fietsstraten.

Finish.

Op basis van dit ideale fietsnetwerk kunnen we de komende decennia telkens op projectniveau onze fietsinfrastructuur verbeteren en die kwaliteitssprong voorwaarts maken, zodat we Knokke-Heist op maat van de fiets klaarstomen voor de toekomst. Elke project dient uiteraard eerst uitgewerkt en afgetoetst te worden met het college en de betrokken diensten maar deze beleidsvisie vormt alleszins het allesomvattend kader voor het Masterplan Fiets.

5 REACTIES

 1. Jammer dat waar vroeger een mooi fietspad lag er nu in de Koudekerkelaan aan de kant van de nieuwe Ravelingen een versmald fietspad is gekomen waar je slechts met 1 fiets kan rijden en niet meer met 2 naast elkaar. Ook om vanaf de Heistlaan de Koudekerkelaan te dwarsen is na het opengooien voor de nutsleidingen het wegdek van het fietspad erbarmelijk terug dichtgemaakt, met niveauverschillen inde klinkers tot gevolg.

 2. Allemaal goed en wel maar steeds ten koste van de voetgangers. Deze moeten oppassen voor fietsers die minstens 25km/uur halen met een elektrische fiets en zich de koning voelen zoals op de dijk waar ze de voetgangerszone niet of weinig respecteren. Wandelpaden worden als fietspaden gebruikt; denk o.a. aan het pad rond het Zegemeer. Fietsers zijn de enige weggebruikers die niet stoppen aan zebrapaden om voetgangers te laten oversteken, zelfs niet aan verkeerslichten. En bij shoppen met de fiets wordt de fiets om het even waar achtergelaten bij elke stop.
  Ik denk dat een mentaliteitsverandering nodig is bij de meeste fietsers. Deze « zwakke » weggebruikers denken veelal dat alles hen toegelaten is. Indien ze zich als beter opgevoed profileren zou de samenleving veel beter met de 3 betrokken partijen kunnen beleefd worden. Spijtig genoeg kan het slechts via optreden van de Politie gaan, die nu 99% van de overtredingen van fietsers door de vingers ziet.
  Men mag dromen naar een betere wereld maar de realiteit blijft en men moet steeds rekening houden met ALLE betrokken partijen.

  • Ik vind de opmerkingen van Michel zéér terecht. Er mag inderdaad ook wat aandacht gaan naar de voetgangers die zich, soms noodgedwongen, “te voet” moeten verplaatsen.

 3. Lippenslaan is levensgevaarlijk, zowel voor fietser als voor voetgangers!
  Ondanks de heraanleg van deze winkelstraat werd er geen dubbel breed fiets pad voorzien. Fietsers rijden op de weg, waarbij haastige chauffeurs u voorbij steken. Ondanks de brede voetpaden worden mensen verplicht om op straat te gaan door dat vele terrassen toch nog tafels en stoelen buiten hun terras zetten. Panelen, Borden, plantenbakken, enz nemen alle plaats in. Om nog te zwijgen van de vele camionetten die er de ganse dag staan.
  Waarom geen verkeer vrij of – arm centrum maken, een verkeerslus invoeren of minstens een breed fietspad waar twee bakfietsen (soms met 3 kinderen er in) mekaar kunnen passeren.
  Idd nog veel werk voor een fietsveilig Knokke!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je even lezen