zondag, april 21, 2024
HomeKnokke-HeistKustvisie: Naar een Veilige en Aantrekkelijke Vlaamse Kust

Kustvisie: Naar een Veilige en Aantrekkelijke Vlaamse Kust

De Vlaamse Regering heeft vrijdag een belangrijke stap gezet in de bescherming van de kustregio door het strategisch beleidsplan “Kustvisie” principieel goed te keuren. Dit ambitieuze plan, dat voortbouwt op het bestaande Masterplan Kustveiligheid, legt de basis voor een langdurige beschermingsstrategie tegen overstromingen, met specifieke aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering zoals zeespiegelstijging.

Het Doel van Kustvisie

Het hoofddoel van Kustvisie is het ontwikkelen van een robuuste kustbeschermingsstrategie die niet alleen de Vlaamse kustlijn, maar ook de achterliggende gebieden beschermt tegen extreme weersomstandigheden, waaronder de zogenaamde duizendjarige vloedstorm. Hierbij wordt uitgegaan van verschillende scenario’s van zeespiegelstijging: 1, 2 en 3 meter. Kustvisie onderscheidt zich door een integrale benadering, waarbij de bescherming van de kust hand in hand gaat met het bevorderen van de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van de regio.

Kernpunten en Maatregelen

  • Beschermingslint: Kustvisie introduceert een flexibel “beschermingslint” langs de kust, waarbinnen diverse maatregelen kunnen worden geïmplementeerd om de veiligheid te waarborgen.
  • Integrale Aanpak: Naast kustbescherming ligt de focus op het ontwikkelen van een veelzijdige kustregio die economisch vitaal, ecologisch waardevol en toeristisch aantrekkelijk is.
  • Verdere Uitvoering: De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Kustvisie ligt bij de Vlaamse ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en van Omgeving, Natuur en Toerisme. Zij zullen zorgen voor een openbaar onderzoek in het voorjaar van 2024, het opzetten van een nieuwe bestuursstructuur en een eerlijke kostverdeling tussen alle betrokken partijen.

Specifieke Initiatieven

De Kustvisie omvat verschillende specifieke initiatieven, waaronder:

  • Een toekomstvisie voor de kustjachthavens en de economische ontwikkeling van de havens van Zeebrugge en Oostende.
  • Een natuurontwikkelingsvisie gericht op de versterking van de biodiversiteit langs de kust.
  • Het opstarten van een geïntegreerd planningsproces voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, met speciale aandacht voor de bescherming van onbebouwde duinengordels en waardevolle strand- en duinovergangen in De Panne.

Uitdagingen en Kansen

De implementatie van Kustvisie staat voor een aantal uitdagingen, waaronder de coördinatie tussen diverse overheden en belanghebbenden, de financiering van de voorgestelde maatregelen, en het waarborgen van de balans tussen bescherming, ontwikkeling en natuurbehoud. Echter, Kustvisie biedt ook unieke kansen voor de Vlaamse kust, door een weg te banen naar een veilige, veerkrachtige en dynamische kustregio die klaar is voor de toekomst.

Met de principiële goedkeuring van Kustvisie onderstreept de Vlaamse Regering haar toewijding aan de langdurige bescherming en ontwikkeling van de kust. Dit plan biedt een kader voor actie dat niet alleen de veiligheid verhoogt, maar ook bijdraagt aan de economische vitaliteit en ecologische waarde van de regio, terwijl het tevens de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust als toeristische bestemming behoudt.