zondag, april 21, 2024
HomeKnokke-HeistLeerlingen MiniMakz Steunen Warmste Week met Sponsorloop van KH naar Brugge

Leerlingen MiniMakz Steunen Warmste Week met Sponsorloop van KH naar Brugge

Op dinsdag 19 december zullen 35 moedige leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool MiniMakz een bijzondere reis maken. Ze lopen van Knokke naar Brugge om een belangrijke bijdrage te leveren aan De Warmste Week, een jaarlijks evenement dat goede doelen ondersteunt.

Deze leerlingen van de MiniMakz hebben zich ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. Hun inspanningen hebben geresulteerd in een indrukwekkende som van 1234 euro, bijeengebracht door een gesponsorde wandeling. Deze fondsen zullen deel uitmaken van een grotere cheque die wordt overhandigd aan de vertegenwoordigers van De Warmste Week.

Dit jaar is het glazen huis van De Warmste Week gesitueerd op ’t Zand in Brugge. De Zeeparels zullen zich aansluiten bij een grotere groep leerlingen van de !mpact-scholengroep om samen deze cheque te overhandigen. Dit symbolische gebaar markeert de verbintenis van jongeren aan goede doelen en het belang van gemeenschapszin in de samenleving.

Het initiatief van de MiniMakz laat zien hoe scholen en hun leerlingen op creatieve en actieve wijze kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe jonge mensen worden aangemoedigd om na te denken over hun rol in de gemeenschap en hoe ze een positieve impact kunnen hebben op de wereld om hen heen.

De sponsorloop van de MiniMakz is niet alleen een fondsenwervingsactiviteit, maar ook een kans voor leerlingen om te ervaren wat het betekent om als groep samen te werken voor een gemeenschappelijk doel. Dit evenement benadrukt de kracht van solidariteit en de positieve invloed die kinderen kunnen hebben.

Met deze actie leveren de MiniMakz een belangrijke bijdrage aan De Warmste Week en tonen ze hun betrokkenheid bij het ondersteunen van goede doelen. Hun inspanningen en enthousiasme zijn een bron van inspiratie voor iedereen die betrokken is bij gemeenschapsgerichte evenementen en activiteiten.