dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistLeerlingenstop in kleuterklassen: Vandaag online aanmelden bij Het Anker

Leerlingenstop in kleuterklassen: Vandaag online aanmelden bij Het Anker

In de gemeentelijke basisschool Het Anker in Knokke-Heist heerst een leerlingenstop voor de kleuterklassen, een maatregel die ouders en verzorgers nauw aan het hart ligt. Met een beperkt aantal beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2024, is het zaak voor ouders om hun kleuters tijdig aan te melden. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van het aanmeldingsproces, criteria en volgende stappen.

Aanmeldingsprocedure

Beschikbare Plaatsen

Voor kinderen geboren in 2022 zijn er 14 plaatsen vrij, terwijl voor kleuters geboren in 2019 slechts 1 plaats beschikbaar is. Deze beperking onderstreept de noodzaak voor ouders om snel te handelen.

Online Aanmelden

Ouders dienen hun kinderen online aan te melden tussen 28 februari en 19 maart 2024. Dit kan via het ouderportaal op de schoolwebsite van Het Anker. Een digitale aanmelding vereenvoudigt het proces en maakt het toegankelijker voor alle betrokkenen.

Ondersteuning bij Aanmelden

Mocht u problemen ondervinden bij het online aanmelden, dan biedt de school ondersteuning aan. U kunt hiervoor terecht bij het schoolsecretariaat op maandagen of donderdagen tussen 9:00 en 16:00 uur, of bij Het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein 1, weliswaar na het maken van een afspraak.

Toewijzingscriteria

De toewijzing van plaatsen gebeurt op basis van de afstand in vogelvlucht tussen het domicilie van de leerling en de school, en het werkadres van de ouders. Dit systeem zorgt voor een eerlijke en transparante verdeling van de beschikbare plaatsen.

Bekendmaking en Inschrijving

De resultaten van de toewijzing worden in de week van 29 maart 2024 bekendgemaakt via aangetekend schrijven en e-mail. Ouders worden vervolgens uitgenodigd om de inschrijving van hun kind op school te voltooien tussen 22 april en 13 mei 2024. Het is belangrijk om hiervoor een afspraak te maken met de directie.

Vrije Inschrijvingen

Mochten er na de initiële inschrijvingsperiode nog plaatsen beschikbaar zijn, dan starten de vrije inschrijvingen op 20 mei 2024. De school zal op 13 mei 2024 een update geven over het aantal nog beschikbare plaatsen.

Meer Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website of contact opnemen via onderstaande gegevens: