17.9 C
Knokke-Heist

Massaal protest tijdens bewogen raadsvergadering over onderwijsfusie in Knokke-Heist

In een tumultueuze gemeenteraadsvergadering in Knokke-Heist werd donderdagavond gedebatteerd over de geplande onderwijsfusie van de basisscholen De Pluim en Het Anker. Honderden betrokkenen, waaronder ouders, grootouders, leerkrachten en zelfs leerlingen, verzamelden zich in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park om hun ongenoegen te uiten.

In het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park kwamen donderdagavond honderden bezorgde ouders, grootouders, leerkrachten en zelfs leerlingen samen om hun onvrede te uiten over de voorgenomen fusie van de basisscholen De Pluim en Het Anker. De gemeenteraadsleden werden bij aankomst ontvangen met een fluit- en trommelconcert, terwijl de toegang tot de vergadering pas op het laatste moment voor bezoekers werd opengesteld.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en het gemeenschapsonderwijs (GO!) hebben een ontwerp voor een samenwerkingsakkoord opgesteld. De liberale en socialistische vakbonden hebben al groen licht gegeven voor de fusie, maar de christelijke onderwijsvakbond gaf een negatief advies. De N-VA vroeg zich af of er sprake was van een procedurefout, aangezien dit advies pas laat in het dossier werd toegevoegd.

Verschillende raadsleden, waaronder Kathleen van der Hooft (Gemeentebelangen) en gewezen schepen Philippe Vlietinck (Gemeentebelangen), spraken tijdens de vergadering hun ongenoegen uit over het plan en het gebrek aan waardering voor de jarenlange inzet van de diverse directies, leerkrachtenkorps en schoolraden. Leo Dewaele (Vlaams Belang) stelde dat het besluit al vaststond voordat het college van burgemeester en schepenen het aan de gemeenteraad presenteerde.

Raadsleden Cathy Coudyser en Isabelle Goeminne (N-VA) bekritiseerden vooral de manier waarop het college de fusie aan de gemeenteraad wilde opdringen en stelden dat er geen draagvlak voor bestond. Katrien Anteunis (Vooruit) noemde het plan een “immo-project” en merkte op dat niemand dit wilde, noch ouders, grootouders of het schoolteam.

Het debat werd verder gevoed door meningsverschillen binnen Gemeentebelangen. Laura Vanneste en Tine Gobert (Gemeentebelangen) benadrukten dat het belangrijk is het hart te volgen bij het nemen van beslissingen. Schepen van Onderwijs, Bert De Brabandere (Gemeentebelangen), verdedigde het overleg met de vakbonden en het OVSG, terwijl schepen Kris Demeyere (Gemeentebelangen) het plan ontkrachtte als puur een immo-project. Hij stelde dat het juist een kans was om de kinderen een moderne school van de toekomst te bieden.

Burgemeester Piet De Groote gaf toe dat de onderhandelingen al jaren liepen en dat er zelfs achter zijn rug om gesprekken hadden plaatsgevonden met GO! tussen oud-schepen Ingrid Reubens en de overleden Burgemeester Lippens. Hoewel hij emotioneel was, benadrukte De Groote dat ratio de overhand moet hebben en dat het aan de gemeenteraad was om een beslissing te nemen. De N-VA kwam met een tegenvoorstel, maar het college van burgemeester en schepenen ging hier niet op in.

Na de stemming bleek het college in staat om de fusie met het gemeenteonderwijs door te voeren met 16 “ja”-stemmen, terwijl 13 raadsleden tegen stemden. Het publiek verliet de vergaderzaal stil en bedroefd, en enkele ouders riepen: “We zullen dit in 2024 niet vergeten” en “We gaan zelf een partij oprichten”. De gespannen sfeer buiten liet alvast doorschemeren dat dit waarschijnlijk niet de laatste aflevering was in deze reeks.

Zal het massale protest en de verdeeldheid onder de gemeenteraadsleden leiden tot verdere politieke gevolgen in Knokke-Heist?

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen