Home Zwinregio MDK bouwt testdijk

MDK bouwt testdijk

Aan de middenkust (Raversijde) wordt op dit ogenblik een testdijk gebouwd op het strand van 20 meter op 20 meter in gewapend beton. In de dijk zijn sensoren aangebracht die gegevens zullen verzamelen over de kracht waarmee de zee tijdens stormen op het land inbeukt in de komende zeven jaar. Tot nu toe werden zulke testen in ons land alleen maar in theorie of in laboratoria uitgevoerd, dat het nu ook op het strand gebeurt is uniek. 

Op het strand ter hoogte van Domein Raversijde, tussen laag- en hoogwater zal dit voorjaar een kunstmatige dijk verrijzen. Het gaat om innovatief onderzoek dat voortvloeit uit het Crest-project (Climate Resilient Coast).  Om meer inzicht te krijgen op de impact van stormen op onze infrastructuren zoals dijken, is de voorspelling van golfslag tijdens stormen een noodzaak. De inzichten moeten leiden tot een nog efficiëntere kustbescherming in de toekomst.

Dijk op het strand

Het lijkt vreemd om een dijk op het strand te plaatsen. Toch is de locatie voor de onderzoeksdijk niet zomaar gekozen. Enkel bij extreem zwaar stormweer slaan de golven over de bestaande zeedijk. Om op korte termijn de impact van de golven op de zeedijk te kennen, bouwen we de testdijk op het strand. De zone vóór Domein Raversijde heeft bijna geen droog strand. De Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium zullen zeven jaar lang de golfslag en -kracht monitoren.  We verwachten dat er tijdens  het onderzoek zo’n veertig relevante stormen op de testdijk zullen inbeuken. Het dijklichaam zal ongeveer 20 meter op 20 meter zijn. We bouwen de dijk uit gewapend beton op in een bouwkuip van damplanken en buispalen. Dat is nodig om in het droge te kunnen werken. In het dijklichaam zullen we een aantal typerende dwarsdoorsnedes simuleren.  Sensoren in de dijk zullen de golfoverslag en -kracht opmeten. Daarnaast zal een golfmeetboei in dieper water de opkomende golfcondities opmeten. Drie meetpalen in het intergetijdengebied, de zone die boven water blijft bij laagwater en onder water komt bij hoogwater, zullen tot slot de golftransformaties tot aan de testdijk opmeten. Alle data komt binnen in een labokeet op de zeedijk.

Samenwerken werkt

Dit innovatieve onderzoeksproject is een samenwerking tussen verschillende partijen. MDK staat in voor de bouw van de dijk en de meetapparatuur. De Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium zullen aan de slag gaan met de verzamelde gegevens.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt hoe belangrijk dergelijk innovatief onderzoek is voor onze kustbescherming: “Gelet op de zeespiegelstijging en de grote gevolgen voor onze kustlijn is dit een meer dan noodzakelijk onderzoek. Door meer inzicht te krijgen op de processen van golfoverslag en golfkracht, zal het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in de toekomst de kustveiligheid met nog grotere efficiëntie kunnen opzetten.”

3 REACTIES

  1. Zeer noodzakelijk onderzoek.
    Vermits zo ongeveer half West Vlaanderen op lange termijn bedreigt wordt door de stijging van de zeespiegel,veroorzaakt door de uitzetting van de watermassa door de opwarming van de aarde en het afsmelten van de polen is dit goed besteed geld.

    • Een zoveelste onderzoek dat met ons belastingsgeld gefinantierd wordt gedurende zeven jaar en hopelijk duurt het daarna geen tien jaar eer men het afbreekt zoals er tien jaar moest gewacht worden eer de betonblokken en andere resten van het mosselexperiment voor Nieuwpoort geruimd werden. De mensen bang maken en angst aanjagen daar is onze overheid kampioen in. Spijtig dat er zoveel naievelingen rondlopen.De zeespiegel stijgt met enkele milimeters per jaar. Het duurt 4000 jaar eer Brugge onder water zou kunnen komen en tegen dan is het tij al gekeerd !

    • Ik vind het ook nuttig dat er onderzocht wordt hoe snel en hoe hoog het water bij stormvloed zal staan binnen één of enkele decennia. Dan kan er nog iets aan gedaan worden zoals de Nederlanders na de ramp in 1953 hun deltaplan hebben uitgevoerd. Het moet daarvoor niet zo drastisch zijn maar we mogen niet vergeten dat onze noorderburen voor een groot stuk beneden de zeespiegel leven. Bij ons zijn er maar een klein aantal zulke gebieden maar als je niets doet kun je je aan het ergste verwachten. Met de stijging van de zeespiegel en verandering van het klimaat zullen ook wij meer en meer met overstromingen en extreme weersomstandigheden te maken krijgen. Ik denk niet dat dit doomdenkerij maar harde realiteit is!

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers