5.1 C
Knokke-Heist
vrijdag, december 3, 2021

Meer dan 243 besmette inwoners in Knokke-Heist

Afgelopen vrijdag telde onze gemeente officieel 243 besmette inwoners. De besmettingsgraad blijft dus hoog. Aangezien de kustgemeente meer tweedeverblijvers dan vaste inwoners telt en besmette tweedeverblijvers op hun vast domicilieadres worden geregistreerd, mag aangenomen worden dat het werkelijke besmettingscijfer nog aanzienlijk hoger ligt.  Goed nieuws is in elk geval dat sinds de invoering van de lokale coronamaatregelen op 8 november 2021 de verhouding van het aantal gecontamineerde 65-plussers gedaald is van 1/3 tot 1/5 ten opzichte van de totale Knokke-Heistse bevolking.  
 

Een strikte naleving van de nieuwe federale maatregelen is absoluut noodzakelijk als we een totale overbelasting van het gezondheidssysteem willen vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk willen laten functioneren. Het gemeentebestuur zal de situatie dan ook op de voet verder blijven opvolgen en eventueel opnieuw zelf bijkomende maatregelen nemen als de toestand ongunstig evolueert. De Lokale Politie heeft alvast aangekondigd om de verstrengde maatregelen nauwgezet te handhaven. Wie een boete van 250 euro wil vermijden, leest onderstaande basisrichtlijnen daarom best nog even na… 
 

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten 

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het maximaal beperken van het aantal sociale contacten. Onderhoud je contacten bij voorkeur in open lucht. 
 

2. Brede mondmaskerplicht 

Er geldt opnieuw een brede mondmaskerplicht in de volgende situaties: 

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer; 
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen; 
 • in zorginstellingen; 
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend; 
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement; 
 • in winkels en winkelcentra; 
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen; 
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken; 
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector; 
 • in fitnesscentra 
 • in gebouwen voor de erediensten. 

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten. 
 

3. Covid Safe Ticket+ 

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor: 

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, 
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest. 
 

4. Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. 
 

5. Veralgemeende extra vaccinatie 

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis. 
 

6. Ventilatie  Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Ook dit moet je even lezen

3 REACTIES

 1. In sommige cafés in de lippenslaan word er geen mondmaskers gedragen in binnen gaan en ook geen covid safe ticket gevraagd .mag dat ?

 2. Een nieuwe studie van het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), gepubliceerd in Eurosurveillance, schat dat 470.000 levens zijn gered onder mensen van 60 jaar en ouder sinds het begin van de uitrol van COVID-19-vaccinatie in 33 landen in de Europese regio van de WHO.

  Onjuiste informatie over het virus, gevaarlijke tips die de ronde doen, ongefundeerde complottheorieën en consumentenbedrog brengen de volksgezondheid in gevaar. Het debat wordt door sommigen op totaal onwetenschappelijke manier gevoerd. Manipulatie door bepaalde groepen is hier niet vreemd aan.

  Mondiaal Nieuws (MO), een Belgisch Nederlandstalig tijdschrift, beschrijft hoe het gaat om een om allerlei groepen: ouders uit de middenklasse, uiterst linkse anarchisten, uiterst rechtse onruststokers en alles daartussenin. Deze antivaccinprofessionals werken samen. Hun boodschap: alle vaccins zijn gevaarlijk.
  Experten van de Universiteit van Washington stelden ook vast dat anti-vaxx-groepen actief zijn in meerdere domeinen. Zij blijken nauw verweven te zijn met personen die alternatieve geneeswijzen aanhangen, vatbaar zijn voor complottheorieën en een groot wantrouwen hebben in de overheid en de farmaceutische industrie.

  Recente modelleringsscenario’s van het ECDC geven aan dat de potentiële ziektelast in de EU/EER van de Delta-variant in december en januari zeer hoog zal zijn.

  De Europese Commissie strijdt, terecht, tegen onjuiste en misleidende berichten en pogingen vanuit het buitenland om het debat over de zinvolheid van vaccins, in de EU te beïnvloeden. Onze diepste angsten, zo stelt de EC, en de onophoudelijke nieuwsstroom zijn daarvoor een vruchtbare voedingsbodem.

  Wie de zinvolheid van de vaccinaties niet inzien wil en deze maatregelen boycot brengt en zichzelf en anderen in gevaar. Men moet dus nu volksgezondheidsmaatregelen strikt toepassen in combinatie met voortdurende inspanningen om de opname van vaccins in de totale bevolking te vergroten.

  Wat immers indien ons zorgsysteem niet meer naar behoren functioneren kan? Wat als onze ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, zorgpersoneel verstek MOETEN geven? Of hebben de anti-vaxx-groepen daar ook al een oplossing voor.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Hier praat men over