vrijdag, februari 23, 2024
HomeHaven / ZeebruggeMinder Mensensmokkel en Mensenhandel: Een Analyse

Minder Mensensmokkel en Mensenhandel: Een Analyse

De cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) heeft opgevraagd bij de provincie tonen een duidelijke daling in het aantal gevallen van mensensmokkel en mensenhandel. In de jaren 2017 en 2019 werden er respectievelijk 85 en 89 nieuwe dossiers geopend, wat deze jaren markeert als piekperioden voor dergelijke misdrijven in West-Vlaanderen. Echter, in de laatste vier jaar is er een significante afname in het aantal nieuwe dossiers, met slechts 40 gevallen in het afgelopen jaar.

Focus op Smokkelmethoden

Van de 40 nieuwe dossiers in 2023, hadden 16 betrekking op smokkel via kleine bootjes of koelwagens. Dit duidt op een verschuiving in de methoden die door mensensmokkelaars worden gebruikt, mogelijk als reactie op de verhoogde beveiligingsmaatregelen. Daarnaast ging het in 12 van de nieuwe dossiers over mensenhandel, met een bijzondere focus op seksuele of economische uitbuiting.

Verbeterde Beveiliging in de Haven van Zeebrugge

De haven van Zeebrugge, die lange tijd werd beschouwd als een belangrijke hotspot voor mensensmokkel, heeft zijn beveiliging aanzienlijk verbeterd. Volgens Dirk De fauw, ondervoorzitter van de haven, heeft de introductie van meer camera’s en een centrale controlepost die 24/7 videobeelden monitort, bijgedragen aan het afschrikken van smokkelaars. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het probleem zich verplaatst naar het noorden van Frankrijk, waar de controle minder strikt is.

Strengere Migratiewet in Groot-Brittannië

Een andere belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de daling van het aantal gevallen van mensensmokkel en mensenhandel is de nieuwe migratiewet in Groot-Brittannië. Deze wet bepaalt dat mensen die per boot arriveren, geen aanspraak meer kunnen maken op asiel. Dit beleid lijkt een afschrikwekkend effect te hebben, niet alleen in Groot-Brittannië zelf, maar ook in regio’s zoals West-Vlaanderen, waar de pogingen tot illegale migratie naar het Verenigd Koninkrijk afnemen.

De daling in het aantal nieuwe dossiers van mensensmokkel en mensenhandel in West-Vlaanderen kan worden toegeschreven aan een combinatie van verbeterde lokale beveiligingsmaatregelen en strengere migratiewetgeving in Groot-Brittannië. Deze ontwikkelingen tonen aan dat effectieve beveiliging en internationale samenwerking essentieel zijn in de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel. Terwijl deze trends hoopvol zijn, blijft waakzaamheid geboden om de veiligheid en bescherming van kwetsbare individuen te garanderen.