Home Politiek Minister Demir verzekert werking West-Vlaamse Kustreddingsdienst

Minister Demir verzekert werking West-Vlaamse Kustreddingsdienst

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir werkt aan een structurele ondersteuning voor de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). In afwachting van een uitgewerkt kader voor de Vlaamse structurele financiering, trekt minister Demir alvast voor de zomer van 2021 zo’n 250.000 euro uit. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) vandaag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. “Minister Demir en de Vlaamse Regering nemen hiermee de ongerustheid weg die al enige tijd leefde bij de West-Vlaamse Kustreddingsdienst. De minister verzekert niet alleen financiële zekerheid op korte maar ook op lange termijn. Momenteel loopt het overleg over de voorwaarden voor de structurele financiering via Toerisme Vlaanderen.”   

In 2020 kende Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir een eenmalige financiële impuls van 250.000 euro toe aan IKWV voor onder meer de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal, aangepaste opleiding van redders en voor de inzet van extra redders in de verbrede bewaakte zones in kustgemeenten De Haan en Zeebrugge. Dat was nodig, aldus Cathy Coudyser: “De Vlaamse kust bleef ook in corona-tijd een aantrekkelijke bestemming. De zomermaanden juli en augustus zijn traditioneel al een erg drukke periode maar in 2020 steeg het aantal overnachtingen door Vlamingen aan de kust nog met 3% tegenover het jaar voordien. De redders aan de kust hadden dan ook hun handen vol. Dankzij de Vlaamse middelen konden de redders de voorbije zomer coronaproof de veiligheid van de strandgasten bewaken.”

In de commissie bevestigde de minister dat deze middelen ruimschoots voldeden om alle extra kosten ten gevolge van covid19 op te vangen. “Ook voor dit jaar moeten we nog rekening houden met de gevolgen van de Covid19-pandemie. Helaas ziet het er naar uit dat ook komende zomer vergelijkbare maatregelen nodig zijn. Vlaams minister van Toerisme Zuhal

Demir maakt daarom voor het tweede jaar op rij 250.000 euro vrij voor de kustreddingsdienst.”

Daarnaast werkt de minister aan een kader voor een structurele financiering van de kustredders. Deze vervangt de steun die op heden door de provincie West-Vlaanderen werd geboden.  Volgens de minister overweegt ook het provinciebestuur om haar bijdrage aan IKWV alsnog tot het einde van de legislatuur te bestendigen. “De veiligheid van toeristen op het strand is een gedeelde verantwoordelijkheid. We hopen dat ook de provincie haar engagement dat ze heeft genomen tot 2025 verderzet. Als ook de provincie haar verantwoordelijkheid neemt, opent dit nieuwe mogelijkheden,” besluit Cathy Coudyser.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers