Home Politiek Minister Van Quickenborne wil duurzame oplossing voor Paardenmarkt

Minister Van Quickenborne wil duurzame oplossing voor Paardenmarkt

De komende jaren zal de federale regering een oplossing uitwerken voor het beheer van de munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist. Dat stelt vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne bij de voorstelling van zijn beleidsverklaring Noordzee in het Parlement. Gemeenteraadslid en toekomstig schepen Nick Wenmaekers reageert tevreden op deze plannen.

De Paardenmarkt is een munitiestortplaats voor de kust van Knokke-Heist waar naar schatting 35.000 ton munitie uit de Eerste Wereldoorlog geborgen werd. Een deel van deze munitie bevat strijdgassen zoals mosterdgas, Clark I en II. Het materiaal raakte bedekt onder een sedimentlaag van twee tot vier meter dik. Sinds 1995 onderneemt het Directoraat-Generaal Leefmilieu jaarlijks een monitoringcampagne om lekkages vanuit doorgeroeste munitie op tijd te kunnen detecteren. 

Tijdens de jaarlijkse monitoring in 2018 werden voor het eerst sporen van afbraakproducten van mosterdgas en resten van TNT gemeten. Een meting die in 2019 werd uitgevoerd door het onderzoeksschip Belgica bevestigde dit. De gemeten concentraties leveren echter geen gevaar op voor de volksgezondheid of het marien milieu. 

Minister Van Quickenborne wil laten onderzoeken hoe dit best kan aangepakt worden. Op basis van dit onderzoek zal gekozen worden voor intensieve monitoring, inkapseling of opruiming van de munitie. Daarbij zal een kader worden uitgewerkt om alle activiteiten in en rond de Paardenmarkt aan een risicoanalyse te onderwerpen. De resultaten van de onderzoeken worden deze legislatuur verwacht.

Gemeenteraadslid Nick Wenmaekers: “De jaarlijkse monitoring van de munitiestortplaats is belangrijk en geruststellend voor onze gemeente. Maar is dit voldoende? Reden tot paniek is er nog nooit geweest, toch dringt een plan van aanpak zich op. Het geplande onderzoek zal moeten uitwijzen en aantonen wat mogelijke oplossingen zijn. Zo hebben onze gemeente en haar inwoners eindelijk duidelijkheid over de toekomst van  de munitiestortplaats. Ik ben dan ook tevreden dat de minister op lange termijn denkt en voor een duurzame oplossing gaat. Ik volg dit dossier verder op.”

Vincent Van Quickenborne: “Er is momenteel geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Toch is het belangrijk dat we een plan van aanpak uitwerken. Alle pistes moeten daarbij onderzocht worden. Inkapselen kan een optie zijn, maar dan moet onderzocht worden wat de beste manier is. Kiezen we voor opruimen? Dan moet de kost berekend worden en nagegaan worden wat de risico’s zijn en verwerkingscapaciteit. De laatste mogelijkheid is om intensief te monitoren of de situatie stabiel blijft. Maar dan moet er een plan uitgewerkt worden om snel te kunnen ingrijpen als we toegenomen waarden

Op basis van verder onderzoek zullen we de beste optie kiezen. De inwoners van Knokke-Heist en omgeving kunnen erop rekenen dat we hier werk van maken.”

- Advertisment -

Lees ook dit

Wat zal er vanaf dinsdag veranderen?

Je leest van alles op sociale media. Vandaar dat we de echte maatregelen nog eens op een rijtje zetten. Het Overlegcomité heeft beslist dat...

De jaarlijkse cijfers achter de Kneistikrant en de media in het algemeen

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, publiceert vandaag het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2020’. Het gaat...

GBS Het Anker bekroond met Verkeer op School-medaille

De gemeentelijke basisschool Het Anker uit Knokke-Heist werd onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning...

Fransman komt (brom) fietsen stelen in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakte afgelopen dagen een 25-jarige Fransman op voor verschillende bromfiets- en fietsdiefstallen in Knokke-Heist. Het politieteam kwam de verdachte ​begin...

Recente reactie van onze lezers