Home Knokke-Heist Deelgemeente Heist Mogelijke knip in de Pannenstraat roept vragen op bij de N-VA

Mogelijke knip in de Pannenstraat roept vragen op bij de N-VA

De plannen voor een knip in de Pannenstraat zorgt voor heel wat reactie op sociale media. Ook uit de peiling in onze krant blijkt er onder de bevolking geen draagvlak te zijn voor dergelijk drastische ingreep. Ook politiek kreeg onze redactie een reactie binnen van gemeenteraadslid Fabienne Pottier namens de N-VA Knokke-Heist.

De N-VA reageert verbaasd op de houding van het college met betrekking tot het kruispunt Noordstraat-Moefe-Pannenstraat.  Het college oordeelt dat er voldoende reden en draagvlak is om het kruispunt om te vormen tot plein.  Daarbij wordt verkeersveiligheid en leefbaarheid van de buurt als dekmantel ingezet om de enige horecazaak bijkomende ruimte te geven. “Wij vragen absolute openbaarheid van de resultaten van die enquêtes, kwalitatieve bevragingen en de verkeerstellingen.  Wij stellen ons ook grote vragen bij de snelheid waarop stadsontwikkeling opdracht kreeg om van dit kruispunt een plein te maken. We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat ons kent ons en vriendjespolitiek primeren boven het algemeen belang.” reageert Fabienne Pottier namens de N-VA.

Een doel : extra ruimte creëren voor de aanwezige horecazaak.

Het doel van de snelle proefopstelling in juni was van in het begin duidelijk : extra ruimte creëren voor de aanwezige horeca. Het kadert immers in het relanceplan, een plan om de lokale economie extra zuurstof te geven in deze coronacrisis.  “Het is dus vreemd dat men nu aangeeft dat dit maar bijkomstig zou zijn en dat de hoofdbedoeling de verkeersveiligheid en de leefbaarheid is.” stelt Fabienne Pottier.  “ Het relanceplan voorzag voor bestaande terrassen extra ruimte om de tafels en stoelen verder uit elkaar te kunnen zetten.  Het was al vreemd dat een café zonder terras plots een terras kreeg en dat daar ingrijpende verkeersmaatregelen voor genomen werden.” vervolgt ze.

Openbaarheid van de enquête, de resultaten en de verkeerstellingen

N-VA Knokke-Heist vraagt dan ook algemene openbaarheid van de enquête, de verkeerstellingen en het zogezegde draagvlak voor deze beslissingen.  Wij vragen ons openlijk af welke vragen er gesteld werden, welke methodiek gebruikt werd, wie de enquête afnam en wanneer.  We willen weten hoeveel mensen de enquête beantwoordden en wat de conclusies van de enquête zijn.  Minder auto’s en fietsers in de Pannenstraat, betekent toch niet dat de buurt verkeersveiliger is.  En men kan de vraag stellen wat ‘leefbaarheid’ betekent als je minder verkeer hebt maar wel een horecazaak midden in de dorpskern die extra ruimte krijgt met een al of niet overdekt buitenterras.  “Hier worden tijdelijke maatregelen om de horeca coronaveilig open te houden misbruikt om structureel van een kruispunt een plein te maken.  Wij zullen dan ook de hele evaluatie met alles erop en eraan opvragen tijdens de gemeenteraad en die ook aan de Heistenaar kenbaar maken.” oppert Pottier.

Een kruispunt wordt straks plein in het algemeen belang ?

De snelheid waarbij stadsontwikkeling opdracht krijgt om de omvorming van kruispunt naar plein te onderzoeken verbaast de N-VA nog meer.  “Gelet op de vele werken in Heist, ook de komende jaren, is het verkeer omleiden richting Knokkestraat nu niet aan de orde.  Daarenboven is dit toch geen prioriteit van het beleid.” vervolgt Pottier.

Ons kent ons en vriendjespolitiek

De N-VA kan zich niet van de indruk ontdoen dat hier eerder een ons kent ons verhaal van vriendjespolitiek meespeelt.  De N-VA zal altijd het algemeen belang dienen”.

- Advertisment -

Lees ook dit

Wat zal er vanaf dinsdag veranderen?

Je leest van alles op sociale media. Vandaar dat we de echte maatregelen nog eens op een rijtje zetten. Het Overlegcomité heeft beslist dat...

De jaarlijkse cijfers achter de Kneistikrant en de media in het algemeen

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, publiceert vandaag het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2020’. Het gaat...

GBS Het Anker bekroond met Verkeer op School-medaille

De gemeentelijke basisschool Het Anker uit Knokke-Heist werd onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning...

Fransman komt (brom) fietsen stelen in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakte afgelopen dagen een 25-jarige Fransman op voor verschillende bromfiets- en fietsdiefstallen in Knokke-Heist. Het politieteam kwam de verdachte ​begin...

Recente reactie van onze lezers