9 C
Knokke-Heist

Muskusrattenbestrijding in Zeeuwse Zwinregio werkt

In de Nederlandse Zwinregio worden steeds minder muskusratten gevangen, en dat is een goed teken volgens Waterschap Scheldestromen. Het waterschap meldt dat de bestrijding van deze dieren effect heeft en dat er een begin is gemaakt met het terugdringen van de populatie.

De grootste muskusrattenpopulaties bevinden zich in Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen, gevolgd door Walcheren en het zuiden van Zuid-Beveland. Afgelopen jaar ving het waterschap iets meer dan 4.500 muskusratten, 400 minder dan in 2021. Dit betekent een afname van 8%. Er werd geen enkele beverrat gevangen.

Muskusratten vormen een risico voor waterveiligheid en natuur. Het doel van het Waterschap Scheldestromen is om in 2034 geen levensvatbare muskusrattenpopulatie meer in Nederland te hebben. Om dit doel in Zeeland te halen heeft het waterschap afgelopen jaar extra muskusrattenbestrijders aangenomen en is er een samenwerking met België aangegaan.

Muskusratten hebben nauwelijks vijanden en planten zich snel voort met zo’n twintig nakomelingen per jaar. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en verdringen inheemse diersoorten. Muskusratten kunnen de stabiliteit van oevers, wegen en dijken aantasten door het verzetten van grote hoeveelheden grond in waterlopen, wat de waterafvoer belemmert. Het is daarom van groot belang om het dier te bestrijden.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Like & deel onze nieuwsberichten

Geniet elke dag van onze gratis krant en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We waarderen het als je onze berichten op sociale media leuk vindt en deelt, dit helpt ons om onze inhoud nog verder te verspreiden. Dank je wel voor je steun en we hopen je regelmatig terug te zien!

logo kneistikrant

Ook dit moet je even lezen