woensdag, mei 29, 2024
HomeKnokke-HeistNa een decennium van strijd, lijkt er eindelijk gerechtigheid voor de brandweermannen...

Na een decennium van strijd, lijkt er eindelijk gerechtigheid voor de brandweermannen van Knokke-Heist

Langdurig juridisch conflict vindt zijn einde

Juridische tegenslagen

De arbeidsrechtbank stelde de brandweermannen al in 2018 in het gelijk, een beslissing die bevestigd werd door het Hof van Beroep in juni 2022. Het gemeentebestuur, onder leiding van toenmalig burgemeester Piet De Groote, koos er echter voor om de juridische strijd voort te zetten door naar het Hof van Cassatie te trekken. Zeer tegen de zin vanuit de N-VA oppositie. Deze keuze werd niet alleen gezien als een verlenging van het conflict, maar ook als een oorzaak van financiële en emotionele stress voor de betrokken brandweerlieden.

De aanpak van Burgemeester Jan Morbee

Met de aanstelling van Jan Morbee als burgemeester in november 2023 kwam er een nieuwe wind in het stadhuis en het dossier. Morbee zag het naar eigen zeggen als een van zijn prioriteiten om dit slepende conflict op te lossen. Hij zocht actief de dialoog op met de brandweerlieden, wat resulteerde in een dadingovereenkomst. Dit akkoord, dat wederzijdse toegevingen bevat om het geschil te beslechten, werd intussen unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en alle betrokken brandweerlieden.

Contrast met het verleden

Terwijl Jan Morbee volgens een aantal intussen gepensioneerde brandweerlieden lof verdient voor zijn aanpak en het bereiken van een overeenkomst, valt het management van zijn voorganger, Piet De Groote, te bekritiseren. De Groote, die eerder als Schepen van Personeel en later als burgemeester diende, kreeg meermaals het verwijt dat hij de juridische strijd onnodig heeft laten voortduren. Volgens de oppositie wilde De Groote als advocaat liever procedures voeren dan naar oplossingen zoeken. Dit beleid bracht vele brandweerlieden in financiële moeilijkheden, terwijl ze wel degelijk recht hadden op compensatie voor het harde werk dat ze verricht hadden.