17.9 C
Knokke-Heist

Nieuw duingebied tussen het sportstrand aan het Rubensplein en het Van Bunnenplein

Het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie is succesvol afgerond, zo blijkt uit het onderzoek waarbij meer dan 90 stakeholders betrokken waren, waaronder beleidsverantwoordelijken en ambtenaren van Knokke-Heist. Dit kon je vorige week reeds lezen in onze krant. Samen met de Vlaamse overheid hebben zij gezocht naar kansrijke alternatieven om de kust de komende 100 jaar en langer te beschermen tegen overstromingen uit zee.

Voor de strandzones zijn er nog twee opties overgebleven na het onderzoek: het behouden van de hoog- en laagwaterlijn op de huidige locatie of deze gefaseerd verschuiven richting zee (gemiddeld 100 meter). De Vlaamse overheid kan beide opties de komende eeuw in kleine of grote stappen uitrollen, waarbij het alternatief ‘Zeewaarts’ de meest kansrijke lijkt te zijn. Dit alternatief biedt namelijk de mogelijkheid om op lange termijn aan al onze stranden duinen te creëren en de huidige strandbreedte te behouden en op vele plaatsen zelfs te verbreden. Ter hoogte van de Nederlandse grens zal de Vlaamse overheid samen met Nederland de grensoverschrijdende Zwindijk moeten ophogen om daar netjes aan te sluiten op de beschermingsmaatregelen van onze noorderburen.

Het behoud van een open toegang tot zee voor de haven van Zeebrugge is het enige redelijke alternatief. In de voorhaven van Zeebrugge zullen de komende decennia veel werken moeten gebeuren, waarbij een eerste ophoging van de strekdammen en kades allicht vóór 2060 zal plaatsvinden. Gezien de enorme oppervlakte van de voorhaven zal dit stapsgewijs worden aangepakt. Om de jachthaven te beschermen bij 40 centimeter zeespiegelstijging lijkt de aanleg van een stormvloedkering de beste optie, maar ook de aanleg van een sluis wordt nog verder onderzocht. Een definitieve keuze is waarschijnlijk nodig tegen 2040, met de aanleg vóór 2060.

Burgemeester Piet De Groote is tevreden met het resultaat van het onderzoek en benadrukt het belang van maatregelen op lange termijn om de kust te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Het plan om kunstmatige eilanden te creëren voor de Oostkust is definitief afgevoerd. In plaats daarvan zal er in overleg met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de KU Leuven een proefproject worden opgestart om op een meer natuurlijke manier de kust te beschermen. Er zal een nieuw duingebied worden gecreëerd tussen het sportstrand aan het Rubensplein en het Van Bunnenplein, een kritische zone van het Knokke-Heistse strand. Het proefproject wordt geschat op een investering van ongeveer 100.000 euro en is een proactieve ingreep om de economische impact van wateroverlast te minimaliseren.

“Op basis van deze studie zullen we nu in overleg met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de KU Leuven een proefproject opstarten om op een meer natuurlijke manier onze kust te beschermen. In de bocht tussen het sportstrand aan het Rubensplein en het Van Bunnenplein, één van de meest kritische zones van het Knokke-Heistse strand, zullen we een nieuw duingebied creëren. De duin zal beginnen op ongeveer 40 meter vanaf de blauwsteen van de wandeldijk met een diepte van 30 meter. Op deze manier is er nog voldoende ruimte tussen de duinzone en de zeedijk om strandcabines te plaatsen. Op het niveau van het huidige strand zal er een afgebakende zone zijn, waar er aanplant is van duinvegetatie zoals helmgras. Dit helmgras zorgt voor de gestage ophoping/aangroei van zand, waardoor duinen zich beginnen vormen tot op het niveau van de huidige strandcabines en –bars zodat de bewoners op de zeedijk hun zeezicht blijven behouden.

Dit proefproject dat we nog dit jaar willen opstarten, wordt geraamd op een kleine 100.000 euro. Deze investering is een pro-actieve ingreep om de economische impact van wateroverlast voor onze bewoners en bezoekers te minimaliseren. Het is een eerste realisatie in het kader van onze ondertekening van de intentieverklaring van SARCC (Sustainable and Resilient Coastal Cities), inzake het gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen in langetermijnstrategieën voor kustbeheer in stedelijk gebied.”

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen