Home Sluis Nieuwe Afspraken voor Strandpaviljoens in Sluis: Wat Verandert er voor Ondernemers?

Nieuwe Afspraken voor Strandpaviljoens in Sluis: Wat Verandert er voor Ondernemers?

0
546
  •  

In Zeeland hebben de vijf kustgemeenten, in samenwerking met strandpaviljoenhouders, een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De voorgenomen aanbestedingsprocedure van de gemeente Sluis voor paviljoenhouders is van tafel. In plaats daarvan zijn er nieuwe afspraken gemaakt, die invloed hebben op de vergunningverlening van strandondernemers. Deze veranderingen hebben verstrekkende gevolgen, zelfs tot aan het koekje bij de koffie.

Het Uitgangspunt: Het Didam-arrest

De aanleiding voor deze ontwikkelingen was het Didam-arrest. Dit arrest heeft geleid tot een herziening van de vergunningverlening voor strandpaviljoens. De gemeente Sluis wilde in eerste instantie vanaf 2039 de vergunningen gaan aanbesteden, om te voldoen aan Europese regels en de uitspraak van de Hoge Raad. Dit leidde tot onrust onder bestaande ondernemers, die hun zekerheid over hun locatie zagen verdwijnen.

Afwijzing Aanbestedingsprocedure en Nieuwe Afspraken

De tegenstand tegen de aanbestedingsprocedure resulteerde in nieuwe afspraken. Deze zijn tot stand gekomen na overleg tussen de vijf Zeeuwse kustgemeenten – Sluis, Vlissingen, Veere, Noord-Beveland, en Schouwen-Duiveland – en de strandpaviljoenhouders.

Kwaliteits- en Duurzaamheidscriteria

In plaats van een aanbestedingsprocedure zullen nu kwaliteits- en duurzaamheidscriteria de basis vormen voor de vergunningverlening. Strandpaviljoenhouders worden beoordeeld op ongeveer negentig criteria. Deze criteria omvatten diverse aspecten, zoals minder gasverbruik en gescheiden afvalinzameling, maar ook kleinere details zoals onverpakte koekjes en melkcupjes.

De Rol van Certificering

Een onafhankelijke certificeringsorganisatie zal de naleving van deze afspraken controleren. Op basis van hun beoordeling wordt besloten of vergunningen worden verlengd, en voor hoe lang, of dat ze ingetrokken worden.

Breder Perspectief

De Reu, voorzitter van de strandexploitantenvereniging in de gemeente Sluis, benadrukt het belang van deze maatregelen voor de kwaliteit van de 68 Zeeuwse strandpaviljoens. Deze afspraken dragen bij aan de duurzaamheid en kwaliteit van de paviljoens, wat op lange termijn gunstig is voor zowel de planeet als de ondernemingen.

Toeristische Aantrekkingskracht

Wethouder Joppe van gemeente Schouwen-Duiveland wijst op het belang van goede ondernemers voor de toeristische aantrekkingskracht van het strand. Deze afspraken zouden de kwaliteit en gastvrijheid van de strandpaviljoens ten goede komen.

Marktwerking versus Regulering

De nieuwe regels laten ruimte voor marktwerking. Volgens De Reu biedt dit kansen voor startende ondernemers. Zo kunnen nieuwe ondernemers hun droom verwezenlijken zonder strikte regulering door de lokale overheid.

Afwachten op Definitieve Goedkeuring

Hoewel de afspraken in grote lijnen zijn gemaakt, moeten ze nog definitief worden goedgekeurd door de vijf gemeenteraden. De hoop is dat dit voor april zal gebeuren, zodat ondernemers voor het nieuwe recreatieseizoen duidelijkheid hebben.

Conclusie

De nieuwe afspraken tussen de Zeeuwse kustgemeenten en strandpaviljoenhouders markeren een belangrijke verschuiving in het beleid. Ze leggen de nadruk op duurzaamheid en kwaliteit, wat niet alleen de strandbeleving verbetert maar ook bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Voor de ondernemers betekent dit dat ze moeten voldoen aan nieuwe normen om hun plaats te behouden, maar het biedt ook kansen voor innovatie en verbetering.

NO COMMENTS