18.2 C
Knokke-Heist

Nieuwe IALA-standaarden voor VTS-opleidingen worden ingevoerd

De afdeling Scheepvaartbegeleiding volgt de internationaal vastgestelde standaarden van de International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) voor de opleiding van Vessel Traffic Services (VTS)-operators. Deze standaarden bepalen welke opleidingen vereist zijn om deze functie uit te voeren.

IALA heeft in december 2022 herziene versies gepubliceerd van de normen voor de basis- en regio-opleiding van VTS-personeel. Hoofd opleiding Stefaan Priem benadrukt het belang van deze updates: “De scheepvaartsector is sinds de publicatie van de vorige versies in 2009 veranderd, denk maar aan de schaalvergroting en toegenomen complexiteit. Onze VTS-opleiding heeft ook grote stappen voorwaarts gezet, met online opleidingen en trainingshandboeken die zijn goedgekeurd door de autoriteiten en herhalingstrainingen. We hebben ons aanbod van interne opleidingen uitgebreid. De nieuwe IALA-standaarden weerspiegelen deze vooruitgang op een mooie manier.”

De afdeling Scheepvaartbegeleiding zal de komende maanden haar VTS-opleiding en trainingshandboeken herzien om te voldoen aan deze nieuwe IALA-standaarden. “Als onderdeel van onze ISO 9001-certificering voor kwaliteitsmanagement streven we naar voortdurende verbetering”, aldus Stefaan. “Dit betekent ook dat we ons zoveel mogelijk aligneren met de internationale bepalingen over VTS-opleiding, ondanks de specifieke context waarin we werken.”

Op 3 maart 2023 organiseert IALA een webinar gericht op iedereen die betrokken is bij VTS en VTS-opleidingen, in het kader van de publicatie van deze nieuwe normen.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen