vrijdag, april 19, 2024
HomeHaven / ZeebruggeNieuwe Regels voor Ecocombi’s en Zero-Emissievrachtwagens

Nieuwe Regels voor Ecocombi’s en Zero-Emissievrachtwagens

In een baanbrekende stemming heeft het Europees Parlement nieuwe regels goedgekeurd die het landschap van het Europese vrachtvervoer drastisch zullen veranderen. Het onlangs aangenomen ‘Vergroening van vrachtvervoer’ pakket omvat maatregelen om transport over de weg zowel efficiënter als milieuvriendelijker te maken. Dit initiatief, voorgesteld door de Europese Commissie in juli 2023, legt de basis voor een toekomst waarin duurzaamheid centraal staat in de logistieke sector.

Een kernonderdeel van het pakket is de revisie van de richtlijn over de afmetingen en gewichten van zware wegvoertuigen. Het Europees Parlement heeft voor een verruiming van deze regels gestemd, waardoor het gebruik van ecocombi’s op Europese routes aantrekkelijker wordt. Bovendien faciliteert het de integratie van zero-emissievrachtwagens in het wagenpark. Volgens de nieuwe richtlijn mogen ecocombi’s maximaal 22,25 meter lang zijn en tot 44 ton wegen, afhankelijk van het type voertuig. Interessant is dat voertuigen op fossiele brandstoffen toegestaan blijven tot 2034; daarna mogen enkel nog zero-emissie ecocombi’s de Europese wegen berijden.

De veranderingen omvatten ook een toename in het toegestane gewicht voor zero-emissietrailers, die nu kunnen profiteren van 2 ton extra laadvermogen. Dit stimuleert een hogere beladingsgraad, wat direct bijdraagt aan een afname in brandstofverbruik per vervoerde ton kilometer, en zo de totale emissies vermindert.

Echter, er rijst een punt van zorg bij KMO.partners, voornamelijk over de voorgestelde verhoging van de aslast naar 12,5 ton voor ecocombi’s. Onze infrastructuur is namelijk ontworpen voor een maximale aslast van 11,5 ton. De hoop bestaat dat dit punt van zorg wordt aangepakt tijdens de komende onderhandelingen met de Raad van de Europese Unie.

Een ander belangrijk aspect van het pakket is de versoepeling van het gebruik van het European Modular System (EMS) tussen lidstaten. Dit systeem staat voertuigcombinaties toe met een hoger gewicht en extra lengte in vergelijking met standaard vrachtwagencombinaties, zonder dat ingewikkelde bilaterale overeenkomsten nodig zijn. Proeven met EMS-voertuigen mogen nu tot vijf jaar duren, met een optie tot drie jaar verlenging.

Bovendien wordt lidstaten de mogelijkheid geboden om de inkomsten uit boetes te investeren in de verduurzaming van de transportsector en het bevorderen van intermodaal vervoer.

Met de goedkeuring van het Europees Parlement beginnen nu de triloogonderhandelingen met de Raad van de Europese Unie. Deze belangrijke stap markeert het begin van een nieuw tijdperk voor het Europese vrachtvervoer, met een sterke focus op duurzaamheid en efficiëntie.