Home Damme Ombouw N49 tot Snelweg: Belangrijke Ontwikkelingen

Ombouw N49 tot Snelweg: Belangrijke Ontwikkelingen

0
1694

Huidige Stand van Zaken

  •  

De N49, gelegen tussen Damme en Maldegem, ondergaat momenteel een transformatie naar een autosnelweg. Dit grootschalige project, aangestuurd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), is in volle gang. Het ombouwproject bestaat uit verschillende deelprojecten, die zich concentreren op het stuk tussen het Leopoldkanaal en de Damweg in Damme​​​​.

Recentste Ontwikkelingen

Een recente wijziging in de werfsituatie is doorgevoerd om het comfort voor weggebruikers te verhogen en om ernstige verkeershinder bij incidenten te voorkomen. In de nacht van 23 op 24 januari 2024 is de werfzone opnieuw ingericht. Waar voorheen 2 versmalde rijstroken richting kust en 1 versmalde rijstrook richting binnenland waren, is er nu in beide richtingen één brede rijstrook van ruim 4 meter beschikbaar​​​​.

Verkeerswijzigingen en Omleidingen

  • Voor Autoverkeer: De tijdelijke herinrichting houdt in dat tijdens de nachtelijke werkzaamheden verkeer richting binnenland omgeleid wordt via de A11, terwijl verkeer richting kust over een versmalde rijstrook blijft rijden. Vanaf 24 januari 2024 kan verkeer in beide richtingen over een brede rijstrook rijden, met een snelheidsbeperking van 50 km/u binnen de werfzone​​.
  • Voor Fietsers: Fietsers van en naar Middelburg volgen een omleiding via Langeweg, Leestjesweg, en het jaagpad langs het Leopoldkanaal. Fietsers van en naar Den Hoorn gebruiken een alternatieve route via de Natiënlaan, het jaagpad langs het Leopoldkanaal, de Middelburgsesteenweg en de Hoornstraat​​.

Planning en Fasering van de Werken

  • Voorbereidende Werken: De voorbereidende werkzaamheden vonden plaats van augustus tot eind 2023. Dit omvatte het bouwrijp maken van het terrein, het aanleggen van een verbindingsweg tussen de Damweg en de Hoornstraat, en het verplaatsen of vernieuwen van kabels en leidingen door nutsmaatschappijen​​.
  • Fase 1: Gestart in januari 2024 en loopt tot eind 2024. Tijdens deze fase wordt gewerkt aan de oostelijke kant van de Natiënlaan​​.
  • Fase 2: Gepland van eind 2024 tot midden 2025. In deze fase wordt gewerkt aan de andere helft van de Natiënlaan​​.

Toekomstige Ontwikkelingen

Naast de reeds genoemde werkzaamheden worden er nog meer aanpassingen doorgevoerd:

  • Parallelwegen voor Lokaal Verkeer: Er wordt een parallelweg aangelegd voor lokaal verkeer langs de N49, tussen de Lapscheurestraat en de Hoornstraat, die doorgetrokken wordt tot aan het Leopoldkanaal​​.
  • Fietstunnels en Ecopassages: Er komen fietstunnels aan de Waterpolder en bij de Vredestraat. Ook wordt er een ecopassage aangelegd onder de Natiënlaan bij de Verloren Kreek​​.
  • Nieuwe Bruggen en Tunnel: Er zijn plannen voor nieuwe bruggen over het Leopold- en Schipdonkkanaal, en een tunnel in plaats van het kruispunt bij de Vredestraat in Damme​​.

Belang van de Ombouw

Deze omvorming van de N49 tot een volwaardige snelweg speelt een cruciale rol in het verbeteren van de verkeersdoorstroming en -veiligheid. Met een toekomstige maximumsnelheid van 120 km/u op de nieuwe snelweg, zal dit project het reizen in de regio aanzienlijk efficiënter maken​​​​.

NO COMMENTS