zaterdag, februari 24, 2024
HomeDammeOmvorming N49 tot Snelweg: Grote Werkzaamheden Starten in 2024 op de Natiënlaan

Omvorming N49 tot Snelweg: Grote Werkzaamheden Starten in 2024 op de Natiënlaan

Vanaf januari 2024 start een belangrijk project van het Agentschap Wegen en Verkeer: de ombouw van de Natiënlaan tot een snelweg. Deze transformatie maakt deel uit van een groter plan om de N49, de belangrijke Expresweg tussen Antwerpen en de kust, om te vormen tot een autosnelweg. Het doel is om zowel de veiligheid als de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Fasegewijze Aanpak

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen om de hinder te beperken. In de eerste fase, lopend van begin 2024 tot eind 2024, zal de oostelijke kant van de Natiënlaan aangepakt worden. Gedurende deze periode blijft het kruispunt van de Hoornstraat met de N49 open. Na afronding van deze fase wordt gestart met de werkzaamheden aan de westelijke kant, welke naar verwachting midden 2025 voltooid zullen zijn.

Verkeersaanpassingen

De herinrichting van de Natiënlaan, specifiek het gedeelte tussen de Damweg en het Leopoldkanaal, is een cruciaal onderdeel van dit project. De aanpassingen zullen het mogelijk maken voor voertuigen om met snelheden tot 120 km/u te rijden. Verder komt er een nieuwe weg parallel aan de Natiënlaan, die doorloopt tot het Leopoldkanaal. Ook wordt er een tunnel voor auto- en fietsverkeer gerealiseerd bij de Waterpolder en een ecopassage bij de Verloren Kreek.

Verkeershinder en Omleidingen

De verwachting is dat het verkeer aanzienlijke hinder zal ondervinden. Fietsers worden omgeleid via verschillende routes, afhankelijk van hun bestemming. Openbaar vervoer routes worden aangepast en er worden tijdelijke bushaltes opgezet. Lokaal verkeer in en rond Damme zal ook omleidingen moeten volgen. Voor doorgaand verkeer op de Natiënlaan zijn er versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Belang van het Project

Deze ingrijpende werkzaamheden zijn essentieel voor de verbetering van de verkeersveiligheid en -doorstroming langs de N49. Het is een belangrijke investering in de infrastructuur die ten goede zal komen aan zowel lokale bewoners als doorgaand verkeer. Met de voltooiing van dit project in 2025 zal de Natiënlaan een belangrijke rol blijven spelen in de mobiliteit van de regio.