Home Zwinregio Ondanks zware klappen in 2020 blijft toeristische sector investeren in de toekomst

Ondanks zware klappen in 2020 blijft toeristische sector investeren in de toekomst

2020 is een jaar om snel te vergeten voor de logiessector in West-Vlaanderen, met ongeveer 30% toeristische overnachtingen minder dan in 2019. Brugge is het hardst getroffen met ongeveer 68% minder overnachtingen dan in 2019. Ondertussen hebben de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer ruim 300 subsidieaanvragen ontvangen voor nieuwe toeristische projecten in West-Vlaanderen. Opvallend is het sterk aandeel van de private sector met een 190-tal projectideeën.

“Met een sterke veerkracht blijft de toeristische sector ook in moeilijke tijden toekomstgericht investeren in kwaliteit en beleving. De Provincie en Westtoer engageren zich om een hele reeks initiatieven te steunen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Scherpe daling
De scherpe daling in de Brugse logiessector is niet alleen merkbaar bij de hotels, maar ook bij B&B’s en jeugdlogies. In de regio rond Brugge – het Brugse Ommeland – is er bijna een halvering van het aantal toeristische overnachtingen. Bij de B&B’s is de daling hier ‘maar’ 42%, doordat de achteruitgang bij de Belgen beperkt blijft.

In de Leiestreek noteren we 55% minder overnachtingen in 2020. In de Westhoek is het beeld iets gevarieerder. Voor de hotels en jeugdlogies gaat het over ongeveer 60% minder overnachtingen, terwijl B&B’s en kortkampeerplaatsen 40% achteruitgaan. Opvallend hier is de sterke toename van Belgische overnachtingen op kortkamplaatsen in de Westhoek (+47%).

Ook aan de Kust is de daling bij hotels en jeugdlogies nog net iets scherper dan bij B&B’s en kortkamperenplaatsen. De globale negatieve tendens aan de Kust wordt getemperd door de verhuur van vakantiewoningen, met slechts een vijfde minder verhuur via verhuurkantoren. Ook bij tweede verblijfsgebruik blijft de daling beperkter (-18% bij vakantiewoningen). Globaal zijn er aan de Kust in 2020 ongeveer een kwart minder toeristische overnachtingen gerealiseerd.

Impuls voor toeristische beleving
De ruim 300 nieuwe aanvragen kaderen in het subsidiereglement ‘Beleef West-Vlaanderen’. Met dit reglement wil men inspelen op de relance van de toeristische sector. Het reglement wil ook een impuls geven aan de toeristische beleving in West-Vlaanderen. In de komende maanden worden de projectideeën verder uitgewerkt. De finale beoordeling volgt tegen uiterlijk begin juli.

Eind vorig jaar heeft de Provincie West-Vlaanderen in het kader van de relancesteun al 270 dossiers goedgekeurd, goed voor een bedrag van bijna 900.000 euro.

Steun aan toeristische sector
Meer dan ooit ondersteunt Westtoer de toeristische ondernemers die getroffen worden in deze crisis. Het provinciebedrijf overlegt voortdurend met hogere overheden om de steun aan de toeristische sector mogelijk te maken. In samenwerking met de sector werd een crisisnota opgemaakt met een lijst van problemen in de toeristische sector. In de nota wordt gevraagd dat de federale en Vlaamse steunmatregelen aangehouden blijven tot een globale heropstart van het toerisme mogelijk is.

Een actueel hangijzer is de vraag tot heropening van de terreingebonden logies zoals vakantieparken, campings en bungalowparken die sinds 3 november 2020 verplicht gesloten zijn. De betrokken sector ervaart de verplichte sluiting als een ongelijke behandeling tegenover andere logiessectoren. Accommodaties op vakantieparken en campings kunnen op een even veilige manier aangeboden worden dan andere logies.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers