18 C
Knokke-Heist

Onderwijsfusie: Gemeenteraad Knokke-Heist keurt samenwerking met GO! goed: Innovatieve onderwijsmodernisering versterkt lokale scholen, biedt betaalbaar wonen voor jonge gezinnen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft op 27 april 2023 de samenwerkingsovereenkomst met het gemeenschapsonderwijs (GO!) goedgekeurd. Deze historische beslissing heeft volgens het gemeentebestuur tot doel het onderwijsaanbod in de gemeente verder te verbeteren en te moderniseren. De basisscholen Het Anker en De Pluim worden overgedragen aan het GO!, terwijl het leerkrachtenteam en de directie maximaal behouden blijven. Het gemeentebestuur erkent de gevoeligheid van dit dossier en belooft heldere communicatie en een zachte overgang naar een kwaliteitsvol onderwijsaanbod voor alle kinderen in Knokke-Heist.

Mededeling van het Gemeentebestuur:

Op 27 april 2023 besliste de gemeenteraad van Knokke-Heist dat het akkoord gaat met de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het gemeenschapsonderwijs (GO!). Beide slaan zo de handen in elkaar om het kwalitatief onderwijsaanbod in de gemeente verder uit te bouwen en te moderniseren. De gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim worden overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs, maar het leerkrachtenteam en de directie blijven maximaal behouden. Het gemeentebestuur beseft dat dit een bijzonder moeilijk en gevoelig dossier is, vooral voor de ouders en leerkrachten van de gemeentelijke scholen. Het gemeentebestuur begrijpt uiteraard de bezorgdheden en wil dan ook benadrukken dat ze bij de volgende stappen zeer goed en duidelijk zullen communiceren naar alle betrokkenen. Het wordt een zachte overgang, waarbij we gaan voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op lange termijn voor alle kinderen in onze gemeente!

Wat verandert er? 
Voor de leerlingen en ouders verandert er op korte termijn weinig, want de kinderen van het Anker en De pluim kunnen naar dezelfde school blijven gaan.

In het akkoord staat duidelijk dat het gesubsidieerd personeel wordt overgenomen door GO! Het leerkrachtenteam en de directie blijft dus maximaal behouden. Hiermee kan het gemeentebestuur de zelfstandigheid en de identiteit van beide scholen verzekeren. De schoolvisie en – projecten kunnen hierdoor grotendeels behouden blijven. De medewerkers krijgen gelijke voorwaarden als ze mee overstappen en zullen gelijkaardige leerplannen volgen. Ook kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang blijft behouden.

De Pluim

Het gebouw en de naam van de Pluim blijven behouden. Het gemeentebestuur is wel van plan dit gebouw over te dragen aan GO!.

De school Het Anker blijft nog 5 jaar langer in zijn verouderde gebouwen op de huidige locatie, en verhuist dan naar een nieuwbouwschool die GO! zal bouwen langs de Heistlaan. De naam het Anker blijft behouden. De grond van Het Anker zal gebruikt worden om betaalbare woningen voor jonge gezinnen te bouwen. Hiermee wil het gemeentebestuur o.a. de woonproblematiek voor jonge gezinnen op lange termijn aanpakken.

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft de intentie om onderwijs voor lager en kleuter aan te bieden in zowel Knokke als in Heist. De nieuwe, hypermoderne campus in Heist zal openen in 2028 en zal meerdere scholen herbergen: Het Anker, De Zeeparel en ook een middelbare school. Voor het eerst in jaren komt er zo terug middelbaar onderwijs naar Heist. Voor de oude gebouwen zijn nog geen plannen.

Waarom samenwerking met gemeenschapsonderwijs?
In Knokke-Heist zijn er steeds minder kinderen. De dalende tendens in leerlingen loopt gelijk met de sterke vergrijzing in de gemeente en het verdwijnen van de jonge bevolking. In deze veranderende wereld moet ook het gemeentebestuur zijn keuzes aanpassen, steeds met 2 doelstellingen voor ogen:

De Pluim interieur

Onderwijs garanderen
Het gemeentebestuur wil kwaliteitsvol onderwijs garanderen, en ervoor zorgen dat de twee grote onderwijsnetten (zowel officieel als vrij) aanwezig blijven in de gemeente. Zo garanderen ze ook de keuzevrijheid voor de ouders.

Onderwijs ondersteunen
Knokke-Heist zet in op een flankerend beleid voor ALLE kinderen, bijvoorbeeld een evenredige verdeling van technologische en financiële middelen. Deze middelen zullen ingezet worden voor alle scholen in de gemeente, ongeacht het onderwijsnet.

Bovendien biedt een samenwerking met GO! mogelijkheden om in de gemeente te investeren in betaalbaar wonen, openbaar groen en openbare voorzieningen.

Timing
Er wordt een opvolgingscomité opgericht met vertegenwoordigers van de gemeente Knokke-Heist en GO!. In dit overlegorgaan worden de gemaakte afspraken en timing opgevolgd en geëvalueerd. Zo behoudt het gemeentebestuur inspraak in het onderwijsveld van Knokke-Heist en verzekert men de nodige continuïteit en opvolging.

De ruime timing van de overgang ziet er als volgt uit:
•   September 2023: Het personeel van de gemeentescholen kan de overstap maken naar het GO!
•    September 2024: Kinderen die zorg nodig hebben kunnen vanaf dan terecht bij het CLB van het GO!
•   September 2026: De Pluim en Het Anker veranderen vanaf dan van scholengemeenschap, en sluiten volledig aan bij het GO!
•   September 2028: Streefdatum opening nieuwe campus van het GO! in Heist.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen