16.9 C
Knokke-Heist

Ons land speelt een cruciale rol bij het beschermen van de biodiversiteit op volle zee

België speelt een actieve rol bij het bereiken van een internationaal verdrag voor de bescherming van de biodiversiteit op volle zee. Na 17 jaar van intense discussies en onderhandelingen bij de Verenigde Naties werd dit doel bereikt tijdens de laatste BBNJ-onderhandelingen in New York. Het nieuwe verdrag is een mijlpaal voor België, dat als stichter van de Blue Leaders een belangrijke voorstander is van de bescherming van de oceaan en het behoud van haar rijkdommen.

Het belang van de oceaan voor het leven op aarde is cruciaal. Het is de bron van voedsel en energie voor miljoenen mensen, regelt het klimaat en zorgt voor zuurstof. Helaas wordt de oceaan bedreigd door vervuiling, overbevissing, klimaatverandering en andere menselijke activiteiten. Het beschermen van de oceaan is daarom essentieel voor de toekomst van de planeet.

Het nieuwe BBNJ-verdrag maakt het mogelijk om natuurgebieden op volle zee te creëren, iets wat tot nog toe op volle zee niet mogelijk was. Met de inrichting van natuurgebieden op volle zee zal ten minste 30% van de volle zee tegen 2030 beschermd worden. Natuurgebieden op volle zee zijn gebieden waarin menselijke activiteiten zeer strikt geregeld worden, zoals duurzame scheepvaart, wetenschappelijk onderzoek met respect voor de natuur, duurzaam watertoerisme en geen ongebreidelde visserij. Het Verdrag voor de Bescherming van Biodiversiteit op Volle Zee omvat ook de toegang tot mariene genetische bronnen en de eerlijke verdeling van de voordelen die daaruit voortvloeien, milieu-effectbeoordelingen van activiteiten op hoge zee, capaciteitsopbouw en de overdracht van mariene technologie.

België heeft zich actief ingezet voor het succes van de BBNJ-onderhandelingen en zal als Blue Leader haar gewicht in de schaal werpen om snel het eerste natuurgebied op volle zee te kunnen vastleggen. Het land stelt zich ook kandidaat om het secretariaat voor BBNJ in Brussel in te richten, wat het internationaal marien aanzien van België aanzienlijk zou verhogen.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee, noemde dit nieuwe verdrag een cruciale stap voor al wie om de oceaan geeft. “Met de inrichting van natuurgebieden op volle zee zal dit nu veranderen”, zei hij.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen