woensdag, mei 29, 2024
HomeKnokke-HeistOntwaak met de natuur: Een uniek ochtendconcert in de Zwinduinen

Ontwaak met de natuur: Een uniek ochtendconcert in de Zwinduinen

De Magie van Vogelzang

Het unieke van deze ochtend zit in het geleidelijk ontwaken van het natuurgebied. Nog voor de dageraad zetten de lijsterachtigen, roodborstjes en winterkoningen het concert in. Zodra de wandelaars het dichtere struweel bereiken, voegt de nachtegaal zich met zijn gevarieerde zang toe aan het koor. Het geheel vormt een crescendo van vogelzang, aangevuld door de tonen van mezen, grasmussen en vinkachtigen.

Een Symphony van Zomerse Zangvogels

Tijdens de wandeling in de Zwinduinen, die maar liefst 20 tot 24 zangposten van de nachtegaal telt, kan men ook genieten van de aanwezigheid van de zwartkop, sprinkhaanzanger, braamsluiper en andere zangvogels. Deze soorten, die nu in volle broedaantallen aanwezig zijn, zorgen voor een rijk pallet aan geluiden, terwijl ze hun territoria afbakenen.

Zeldzame Gasten

De tocht biedt niet alleen een oor voor de gebruikelijke zangers maar vestigt ook de aandacht op zeldzamere verschijningen zoals de zomertortel, die na jaren weer in de regio is gesignaleerd. Ook de koekoek en doortrekkende soorten zoals de tapuit, paapje en de beflijster maken hun opwachting. De purperreiger, nog steeds in zijn doortrekperiode, is een andere prachtige aanwinst voor de vroege vogelaars.

Praktische informatie

Deelnemers worden aangeraden een verrekijker en eventueel een loep mee te brengen. Gezien het natte seizoen zijn laarzen noodzakelijk. De wandeling start stipt om 05:00 uur bij het Oosthoekplein. Deelname is gratis voor leden van Natuurexploratie; anderen betalen een kleine bijdrage.