18 C
Knokke-Heist

Ook de Zwinregio ziet grondwaterstanden stijgen na maartse buien

Ook in de Zwinregio zijn de grondwaterstanden opmerkelijk gestegen na een natte maartmaand, blijkt uit recente data van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir benadrukt het belang van regenwaterinfiltratie om het grondwaterpeil ook tijdens drogere maanden op peil te houden.

Na een ongewoon droge februarimaand zijn de grondwaterstanden in de Zwinregio sterk toegenomen dankzij de overvloedige neerslag in maart. Volgens het meest recente VMM-rapport is de grondwaterstand op ongeveer de helft van de meetplaatsen momenteel hoog tot zeer hoog. Slechts bij één op de vijf meetplaatsen is de stand nog laag tot zeer laag. Hiermee is de situatie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van april 2022, toen 60 procent van de meetplaatsen een lage tot zeer lage grondwaterstand kende.

We bevinden ons nu op de overgang van het hydrologische winter- naar zomerseizoen, waarbij de verdamping door stijgende temperaturen en het begin van het vegetatieve groeiseizoen toeneemt. Vanaf april tot eind september (het hydrologische zomerseizoen) is het normaal dat grondwaterstanden dalen.

Om het grondwaterpeil tijdens de drogere maanden op peil te houden, pleit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor een grotere focus op regenwaterinfiltratie. Via de ‘Blue Deal’ wil Demir het infiltreren van regenwater promoten in plaats van het af te voeren. “Regenwater infiltreren is een goedkope en efficiënte manier om ons te wapenen tegen droogte en iedereen kan hieraan bijdragen”, aldus Demir.

Minister Demir zet in op ontharding en vergroening om regenwater beter in de grond te laten sijpelen. Ze verwijst naar initiatieven zoals het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, de proeftuinen ontharding en het project Groenblauwe parels. “De afgelopen vier jaar zijn er tal van steunmaatregelen uitgewerkt om grondverhardingen in beton of asfalt uit te breken”, zegt Demir.

Terwijl de huidige grondwaterstanden een bemoedigend begin zijn voor het naderende droge seizoen, benadrukt Demir het belang van blijvende inspanningen om het grondwaterpeil te waarborgen. Zal de Blue Deal voldoende impact hebben om ons beter voor te bereiden op toekomstige droogteperiodes?

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen