zondag, april 21, 2024
HomeHaven / ZeebruggeOpenbare Consultatie voor Offshore Windparken in België Start op 24 November

Openbare Consultatie voor Offshore Windparken in België Start op 24 November

Op 29 september 2023 heeft de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van duurzame energie in België. De dienst heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen en exploiteren van nieuwe offshore windparken, inclusief parkbekabeling, in Belgische zeegebieden. Dit initiatief is een sleutelmoment in de overgang van België naar schonere energiebronnen en markeert een significante investering in hernieuwbare energie.

De aanvraag bestaat uit diverse documenten, waaronder een gedetailleerd milieueffectenrapport en een niet-technische samenvatting. Deze documenten zijn cruciaal voor het beoordelen van de impact van de voorgestelde windparken op het mariene milieu. Geïnteresseerden kunnen deze documenten digitaal raadplegen via de website van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (BMM).

Om publieke betrokkenheid en transparantie te garanderen, heeft de FOD Economie een openbare consultatieperiode van 30 dagen ingesteld, die loopt van 24 november tot en met 25 december 2023. Gedurende deze periode heeft het publiek de mogelijkheid om hun standpunten, opmerkingen en eventuele bezwaren in te dienen. Dit kan tot 8 januari 2024, zowel per post als per email, gericht aan de BMM.

Naast de digitale beschikbaarheid, zullen de documenten ook fysiek in te zien zijn op specifieke locaties. De dienst Klimaat, Milieu & Natuur in het stadhuis op het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de documenten in te zien, maar wel enkel op afspraak in de voormiddag. Dit biedt een uitgelezen kans voor inwoners en belanghebbenden in de regio om direct inzicht te krijgen in de plannen.

De BMM, als verantwoordelijke instantie voor het beheer van het Belgische mariene milieu, biedt additionele informatie en ondersteuning aan geïnteresseerden. Contactpersonen bij de BMM, zoals Mia Devolder, staan klaar om vragen te beantwoorden en extra context te bieden over deze belangrijke ontwikkeling in de Belgische energiesector.

Dit initiatief benadrukt de inzet van België voor een duurzame toekomst en toont de voortdurende inspanningen om hernieuwbare energiebronnen te integreren in het nationale energienetwerk. Met deze openbare consultatie neemt de FOD Economie een cruciale stap in het betrekken van het publiek bij deze belangrijke beslissingen, wat de democratische waarde van het project verder versterkt.