19.5 C
Knokke-Heist

Opinie: Het onderwijsdossier nog even onder de loep…

Onze krant is een platform waar snel en concreet worden gediscussieerd over en naar aanleiding van het nieuws. Dit doen we ook via opiniestukken zoals deze. Elk onderwerp is goed, als er maar een connectie is met het nieuws, en als het maar voor een breder publiek interessant is. Onze redactie beschikt over de naam en de contactgegevens van de schrijver. Ook uw opinie is welkom. Stuur ze naar: Redactie@kneistikrant.be Ben je het eens of oneens met de schrijver hier onder? Reageer dus gerust hier onder.

Het College van Knokke-Heist wil beide gemeentescholen (het Anker en De Pluim) verkopen aan het GO! Een ruil/verkoop voor gronden… Een discussie, die meer dan zand laat opwaaien….

De meeste inwoners hebben weinig interesse in de politiek en laten politici al jaren hun gang gaan.

Tot nu  ouders merken, dat beide gemeentelijke scholen door het College verpatst worden, in ruil voor gronden.  Grond in het centrum van  Knokke is 25 karaat, méér dan goud waard dus.

In de gemeentelijke communicatie wordt het ware motief van de fusie weggelaten.

 Het gemeentebestuur gebruikt als motief “het aantal dalende inschrijvingen in de scholen.”

Maar dat geldt zeker niet voor de gemeentelijke basisscholen. Die hebben een inschrijvingsstop moeten invoeren wegens het overvloedige aantal aanvragen.

Als we de cijfers bekijken is het vooral een probleem van de Vrije Onderwijs. Die hebben hun eigen middelen en mogelijke oplossingen en vallen niet onder gemeentelijke subsidie.

 De reden van het dalende aantal schoolgaande kinderen in Kn-H  komt vooral door  het gebrek aan betaalbare woningen. Dat is een gevolg van de woonpolitiek die al jaren wordt gevoerd door de meerderheid in het bestuur (partij Gemeentebelangen), die kiest voor woningen als beleggingsproduct en als tweede verblijf.

Is het in evenwicht houden van de leeftijdsbalans (bevolkingspiramide)  niet in het belang van Knokke- Heist? Voor deze meerderheid niet . Nu stellen we vast, dat bijna de helft van de inwoners van de gemeente bestaat uit gepensioneerden.

Het is pijnlijk vast te stellen, dat “de belangen van de gemeente” alvast niet spoort met die van jonge ouders en hun schoolgaande kinderen. Aan de ouders wordt de kans ontnomen om te kiezen voor twee uitstekend functionerende scholen, lokaal ingebed,  waar jaren aan gewerkt en gesleuteld werd. De inzet van directie en leerkrachten, ouders en kinderen zelf wordt hier niet beloond.

Is na een fusie die nieuwe grotere GO! school dan minder goed?  Biedt de GO! m.a.w. minder goed onderwijs dan? Dat wordt hiermee niet gezegd, het verzet tegen de fusie is niet een afrekening met de GO! Die scholengroep functioneert ook goed.

Maar de teams van Het Anker en De Pluim zullen zich moeten  aanpassen aan het leerplan van de GO! Dus verandert er wel degelijk iets aan de huidige inhouden, dterwijl het gemeentebestuur staande houdt dat dit niet zo is.

Waar zijn de garanties dat de individuele zorgtrajecten kunnen behouden blijven?Die garanties “zouden moeten verzekerd worden door een commissie van toezicht”. Voor hoe lang en wie zetelt daarin? In het protocolakkoord is er sprake van een vertegenwoordiger van de gemeente.

Wie zal dat zijn? De Schepen van Onderwijs?

Wat met de functies van de directies van De Pluim en Het Anker?

De woonpolitiek van het huidige en vorige gemeentebestuur bewijst en diep, falend woonbeleid te zijn.  Veel mensen, die hier werken, kunnen er door de torenhoge huur- en (zogezegd) “betaalbare”- woningprijzen dit niet meer betalen. Dagelijks woon-werkververplaatsingen doen?  Dat stopt ergens.   Veel jonge mensen, die hier zijn opgegroeid, kunnen hier op eigen kracht niet meer wonen . Dat wreekt zich  op de invulling van vacatures. Zowel bij de gemeente zelf als in de horeca en handel,

rusthuizen en poetsdiensten, kinderopvang en verpleging, overal is er een vraag naar personeel.

Allemaal mensen die hier in onze exclusieve (?)  gemeente niet meer kunnen blijven wonen met  hun weddeschaal…

Een falende gemeentepolitiek….

Desinformatie geven, wat het uiteindelijke doel van de verkoop is :  de gegeerde gronden van de site tussen Piers- en Albertlaan (waar nu het GO! in Knokke ligt) verwerven. 

Zich verstoppen achter het argument van “het dalend aantal leerlingen”, zonder de achterliggende bedoelingen ook maar te verwerven. 

Zich verstoppen achter “het onderwijs kost ons als gemeente  te veel” en niets vermelden over de op stapel staande exclusieve projecten (Grand Casino … miljoenen euro’s!). 

Komen de 25 leden van meerderheid van Gemeentebelangen/CD&V/Open-VLD hiermee weg op de gemeenteraad van 27 april 2023 (in het Burgmeester Leopold Lippenspark, om 19.30)? Durven zij het toch aan te blijven kiezen voor het Gemeentelijk onderwijs? Laat ons hopen.

De keuze van Groen Knokke-Heist is alvast duidelijk .

Luc Lierman

Voorzitter Groen Knokke-Heist

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen