23.7 C
Knokke-Heist

Opinie: Verhit debat over toekomst gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist – Frank Naert en Annie gaan ook de confrontatie aan

Knokke-Heistenaar Frank Naert is gewezen gemeenteraadslid en kabinetsmedewerker voor Open VLD. Maar vooral een hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn doctoraat in economie aan de Universiteit Gent in 1987. Zijn onderzoeksthema’s omvatten openbare financiën en Europese integratie. Zijn belangen liggen meer bepaald in de verantwoordingsvraagstukken van Europese kwesties op het gebied van overheidsfinanciën, waarbij kwesties als de nieuwe economische governance van de EU, het Europees stabiliteitsmechanisme en het Europees Fonds voor strategische investeringen aan de orde komen. 

Onze krant is een platform waar snel en concreet worden gediscussieerd over en naar aanleiding van het nieuws. Dit doen we ook via opiniestukken zoals deze. Elk onderwerp is goed, als er maar een connectie is met het nieuws, en als het maar voor een breder publiek interessant is. Onze redactie beschikt over de naam en de contactgegevens van de schrijver. Ook uw opinie is welkom. Stuur ze naar: Redactie@kneistikrant.be Ben je het eens of oneens met de schrijver hier onder? Reageer dus gerust hier onder.

Dag Annie,

Nooit gedacht dat ik je ooit eens brief zou schrijven. Maar nu voel ik me toch verplicht om te reageren op je visie op het scholendossier in de Kneistikrant. Het zal je niet verwonderen te horen dat ik tot het kamp van de ‘wij’ behoor, volgens jou de groep die het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist per se wil behouden.

Je stelt dat de tegenstanders , de ‘zij’, tot nu toe weinig van zich hebben laten horen. Jouw opinie vult nu het gat met een aantal argumenten.

Sta mij dus toe het debat aan te gaan en laat het daarbij ook duidelijk zijn dat ik enkel voor mezelf spreek en dus niemand, behalve mezelf, vertegenwoordig.

Je eerste argument gaat over de financiële kater die de bouw van de Pluim in Knokke zou hebben veroorzaakt. Ik heb eens goed de rekeningen van de gemeente (meer bepaald die van 2021, de laatst beschikbare) bekeken en heb daarin niets gemerkt van een financiële kater. Ik zie dat de gemeentelijke schuld gezakt is van 95 miljoen euro in 2007 tot 20 miljoen in 2021. Een serieuze sanering, die overigens nodig was. Proficiat daarvoor aan het gemeentebestuur. De 4 miljoen voor de Pluim zijn, in het licht van dergelijke cijfers, eerder een detail, ook als je weet dat vastgoed wordt afgeschreven op 33 jaar en dus het resultaat van de gemeente jaarlijks voor niet veel meer dan 13.000 euro bezwaart, dit terwijl de uitgaven jaarlijks tegen de 100 miljoen bedragen.

Vervolgens heb je het over de 18 schoolgebouwen in Knokke-Heist. Bij mijn weten zijn er daarvan slechts twee van de gemeente, de nieuwe Pluim en het oudere Anker. De overige 16 gebouwen zijn toch in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de eigenaars dacht ik en niet van de gemeente?

Blijkbaar komen er op de grond die zou vrijkomen na een eventuele verhuis van het Anker betaalbare woningen. Je bezorgdheid voor betaalbaar wonen is terecht en ik deel ze volkomen. Ik vrees evenwel dat een paar woningen op het klein stuk grond van de Anker slechts een druppel op een hete plaat zullen zijn. Het voordeel hiervan zal helemaal niet opwegen tegen het verlies van het basisonderwijs.

En dat zeker niet in Heist. Daar biedt het GO! nu geen onderwijs meer aan. Het GO! heeft in Heist, sedert geruime tijd al, de handdoek in de ring gegooid. De twee scholen waar wel nog aanbod is, zijn het Anker in de Pannenstraat en OLVO in de Stadhuisstraat, allebei redelijk centraal gelegen in Heist. Wat zal er gebeuren als het Anker overgaat naar het GO! en bovendien verhuist naar de periferie in de Heistlaan? Zal het scenario van het GO! basisonderwijs in Heist zich misschien herhalen en moet GO! opnieuw afhaken? Dan blijft er in Heist nog één school over.

Je volgend punt gaat over de kwaliteit en de eigenheid van het onderwijs. Dat zal volgens jou niet veranderen door de overname. Zelf heb ik meegemaakt hoe de opleidingen waarin ik les gaf driemaal van ‘eigenaar’ veranderd zijn. Eerst van het vrij onderwijs naar het GO!, vandaar naar een Vlaamse  Autonome Hogeschool HoGent en tenslotte naar de Universiteit Gent. Ik kan je verzekeren dat het wel degelijk heel veel uitmaakt tot welke bovenbouw je behoort. Na verloop van enkele jaren, en zeker na een verhuis zoals van de Pannenstraat naar de Heistlaan, zal er van de eigenheid van dat onderwijs niets meer overschieten en is de gemeente bovendien de regie volledig kwijt.

Dat de gemeente zich met haar beleid moet richten tot alle kinderen is terecht, maar dan vooral voor het zogenaamd flankerend onderwijs, dat inderdaad geen onderscheid mag maken tussen netten. Daarop toezien is de opdracht van de schepen van onderwijs. Dat belet evenwel niet dat de gemeente ook zelf voor basisonderwijs moet zorgen zodat de vrijheid van onderwijskeuze gewaarborgd blijft.

Bovendien kost zelf aanbieden van basisonderwijs in principe niets of toch niet veel aan de gemeente. Het is immers een karikatuur om te stellen dat de 25 % leerlingen in het gemeentelijk basisonderwijs gefinancierd wordt met ‘gemeentelijk belastinggeld’ en de rest niet. De waarheid is dat het onderwijs van alle kinderen in alle netten volledig door de Vlaamse overheid, dus met belastinggeld van alle Vlamingen, wordt gefinancierd. Alle netten krijgen  hun personeelskosten op dezelfde wijze terugbetaald. Daar bovenop zijn er nog werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid volgens welbepaalde criteria aan alle netten bezorgt. Als gemeenten daar voor het eigen onderwijs nog extra middelen willen bovenop leggen, dan kan dat, maar dat is hun eigen keuze.

Verder is het juist om te stellen dat de gemeente geen onderwijsspecialist is. Maar dat hoeft geen argument te zijn. De gemeenten krijgen namelijk voor hun onderwijs al de ondersteuning die nodig is van het OVSG die alle gemeentescholen in Vlaanderen (257 schoolbesturen met 783 scholen) groepeert en ondersteunt.

Dat tenslotte de ‘vox populi’, de stem van het volk, regeert is niet jammer, maar juist de bedoeling in een democratie. Voor zover natuurlijk dat die stem goed geïnformeerd is. Met jouw standpunten, Annie, en mijn antwoorden daarop, zou toch al een stukje van de weg moeten afgelegd zijn.

Het ga je goed!

Frank

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen