zondag, april 14, 2024
HomeKnokke-HeistOpinie: Vuurwerk en Vrijheid - Een Balans van Plezier en Veiligheid

Opinie: Vuurwerk en Vrijheid – Een Balans van Plezier en Veiligheid

Ik zal het maar direct bekennen: ik hou van zelf-afgestoken vuurwerk.

Dus heb ik in mijn leven honderden, misschien wel duizend, vuurpijlen het zwerk ingejaagd. Meestal op het strand aan zee, waar ik woonde, en enkel met nieuwjaar. Een heerlijke traditie, samen met de hele familie en goede vrienden. Een feest, telkens weer.

Ik kon aan het afsteken intens plezier beleven, samen met de kinderen. Geschikte, veilige locatie zoeken, windrichting en -kracht inschatten, juiste lanceerhoek kiezen, behoedzaam aansteken, rustig wegstappen,… en dan de spanning van de sissende lont, het scheurende vertrek, de knal, het lichtspektakel. Een mini-saturnusraket die opstijgt, met de schitterende kleurenpracht als climax.

Veel overheden zouden vuurwerk liefst voor eeuwig en altijd streng verbieden. Zoals zwemmen in onbewaakt open water en tegen een openbare boom pissen. Ook dat mag al lang niet meer. Niks plezants dreigt er nog over te blijven als we regelneven hun zin geven. En hoe graag ze ‘verboden’ opstapelen, het enige onzinniger en belachelijker dan het andere, hebben we tijdens de coronacrisis mogen ervaren.

‘Maar de dieren zijn er bang van’ werpen vuurwerktegenstanders soms op. Dat zijn ze van onweer en andere harde geluiden ook, en daar is geen verbieden aan. Ik nam onze hond mee naar het vuurwerk dat ik afstak, en hij keek er gefascineerd naar. We hadden hem dan ook als puppy getraind om niet te schrikken van harde geluiden.

Een hond die schrikt van een onverwacht geluid is trouwens altijd een gevaar. Niet alleen voor de hond zelf, maar ook voor zijn omgeving. Zo heb ik ooit met de auto maar nauwelijks een labrador kunnen ontwijken toen die in paniek de straat overschoot omdat er vlak naast hem een auto-alarm afging.

Zulke paniekreacties zijn te vermijden door adequate opleiding. Jachthonden worden ook zo getraind dat ze een vlakbij afgaand schot uit een tweeloop straal negeren. Ook bij paarden die bij de jacht worden gebruikt is dat zo.

Als iedereen zich aan een paar eenvoudige regels van veiligheid houdt en zich wat verdraagzaam opstelt, dan kunnen we liefhebbers van vuurwerk ook hun plezier gunnen, al is het maar voor een paar uurtjes rond de jaarwisseling en op welbepaalde, veilige locaties zoals het strand, een grote weide of rivieroevers.

Anders zijn we binnenkort weer een algemeen verbod rijker en een stuk vrijheid armer. Dat is pas zorgwekkend, want veel blijft er op de duur niet over.

Luc De Wandel – Facebook Knokke-Heist