zaterdag, april 20, 2024
HomeKnokke-HeistPaul Gheysens bijt in het (vervuilde) zand

Paul Gheysens bijt in het (vervuilde) zand

Taffeiren won vandaag een rechtszaak tegen Gheysens, waardoor de omgevingsvergunning voor het project onuitvoerbaar werd. De rechter bevestigde dat het betwiste perceel niet onder de afgesproken voorwaarden verkocht werd aan Gheysens, wat een directe invloed heeft op de uitvoerbaarheid van het hele project. Deze juridische strijd onderstreept de complexiteit en de noodzaak van duidelijke afspraken en vergunningen in dergelijke ontwikkelingsprojecten.

Het verhaal van het golfproject in Knokke-Heist is er een vol juridische twists, lokale bezorgdheden, en de strijd tussen twee grootmachten: Paul Gheysens, de drijvende kracht achter Ghelamco, en Peter Taffeiren, een invloedrijke tegenstander van het project. Gheysens’ ambitieuze plan omvat de creatie van een uitgebreid golfresort, bestaande uit een wedstrijdterrein van achttien holes, een oefenterrein van negen holes, een hotel met 150 kamers en 200 luxesuites, een congrescentrum, parkeerplaatsen, en werknemersflats, verspreid over 120 hectare polderlandschap.

Deze plannen zijn echter niet zonder controverse. De eerste vergunningsaanvraag van Gheysens werd afgewezen, maar na enkele aanpassingen verleende minister Zuhal Demir in april 2023 alsnog een omgevingsvergunning. De situatie escaleerde vandaag omdat Peter Taffeiren, die een stuk grond aan Gheysens had verkocht onder specifieke voorwaarden voor het golfterrein, een rechtszaak won. Deze overwinning voor Taffeiren maakt de omgevingsvergunning “onuitvoerbaar“, volgens minister Demir, aangezien Gheysens niet aan de voorwaarde voldoet dat hij eigenaar moet zijn van alle benodigde percelen om te mogen ontwikkelen.

Juridisch gezien staat Gheysens voor een flinke uitdaging. De rechter in eerste aanleg bevestigde dat de gronden niet aan Gheysens verkocht hoeven te worden voor het project, wat de start ervan significant vertraagt. Hoewel Gheysens de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan, benadrukt dit de fragiliteit van grootschalige projecten wanneer ze afhankelijk zijn van strikte vergunningsvoorwaarden en lokale tegenstand.

Burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen) heeft in de media vandaag opgeroepen tot een compromis tussen de betrokken partijen. Hij erkent dat de gemeente niet direct betrokken is, maar benadrukt het belang van vooruitgang door samenwerking. Morbee wijst ook op de bredere implicaties van dergelijke conflicten, zoals de invloed op investeerders en ondernemers door de lange duur van juridische procedures.

De buurtbewoners spelen eveneens een cruciale rol in dit verhaal. Hun zorgen gaan niet alleen uit naar de mogelijke milieu- en landschapsimpact, de vervuilde gronden, maar ook naar de verkeerscongestie en de veranderingen in de lokale gemeenschap die het project met zich mee zou brengen. Hun stem in de juridische strijd versterkt het belang van het behouden van de karakteristieke polderlandschappen van Knokke-Heist.

De uitkomst van deze saga is nog onzeker. Terwijl Gheysens en zijn team overwegen in beroep te gaan en parallelle strategieën bekijken, blijft de lokale gemeenschap alert en betrokken bij de toekomst van hun landschap. Dit verhaal benadrukt de complexiteit van het balanceren tussen ontwikkeling en behoud, de macht van juridische processen, en de diepe verbondenheid van gemeenschappen met hun lokale omgeving. Iedereen staat positief tegenover een tweede golf, maar enkel als er geen mega bouwproject aan verbonden is!

4 REACTIES

 1. Opnieuw een schande voor het gemeente bestuur als ze blijven staan achter het project van Gheysens.
  Een hotel dat niet zal marcheren wordt dan op termijn omgeturnd naar dure woongelegenheden voor tweede verblijvers, midden de polders. Voor de heldentorens moest in Heist een openbaar plein verdwijnen, voor Hoost moest de markt eraan evenals particuliere huizen, voor de nieuwe Ravelingen sneuvelde het bosje aan het station. Enkel burgemeesters die zelf de bestemmingen van de gronden veranderen en vergunningen tekenen kunnen zich appartementen veroorloven in deze waanzinnige projecten.

 2. “De rechter in eerste aanleg bevestigde dat de gronden niet aan Gheysens verkocht hoeven te worden voor het project, wat de start ervan significant vertraagt.”

  Ik zou nog niet te snel victorie kraaien maar het is wel dik in orde dat Gheysens & co voelt dat het niet zo gemakkelijk gaat, “eerste aanleg” dus Gheysens kan “laatste aanleg” of beroep nog eens proberen, heeft centjes op overschot, kan zich dus een dure en dus mediatieke (doorgaans ook omhooggevallen) advocaat veroorloven!

  “Burgemeester Jan Morbee”, hmm, zoals gewoonlijk neemt die een weifelende houding aan … die is kennelijk meer bekommerd om de invloed van de investeerders en ondernemers aldus boven staand artikel …

  https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/volksraadplegingen
  “De gemeente- of provincieraad kan op eigen initiatief beslissen om een volksraadpleging te organiseren. Het initiatief om een volksraadpleging te organiseren kan ook uitgaan van de inwoners van een gemeente of provincie.”

  Aan “Burgemeester Jan Morbee”, waarom heeft Knokke-Heist dan in het verleden of zelfs nu nog (in een verkiezingsjaar) nooit eens een referendum georganiseerd aangaande megalomane projecten teneinde het draagvlak onder de bevolking te kennen?

  P.S. Democratie al bekend in het oude Griekenland: dèmos = volk, kratein = besturen