zondag, februari 25, 2024
HomeDammeProcedure voor PlanMER van Programma Ruimte voor Defensie Gestart

Procedure voor PlanMER van Programma Ruimte voor Defensie Gestart

Het Departement Omgeving, gevestigd in Espoo, heeft recentelijk een belangrijke update ontvangen van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Deze update betreft de aanvang van de procedure voor het PlanMER (Milieueffectrapportage) in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap in de versterking van de Nederlandse defensiecapaciteiten in reactie op de veranderende mondiale veiligheidssituatie.

De Noodzaak voor Meer Ruimte

In een wereld waar de veiligheidssituatie voortdurend verandert, heeft het Nederlandse Ministerie van Defensie de behoefte geïdentificeerd aan extra ruimte voor defensieactiviteiten. Dit omvat onder meer de ontwikkeling van kazernes, opslagfaciliteiten, laagvlieggebieden en oefenterreinen. Het NPRD is ontworpen om de ruimtebehoeften van Defensie in kaart te brengen, deze te balanceren met andere ruimtelijke vragen en de resultaten vast te leggen in een planologisch-juridisch kader.

Publieke Participatie en Procedure

Een cruciaal onderdeel van de m.e.r.-procedure is de publieke participatie met betrekking tot het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit document beschrijft de omvang en het detailniveau van de te ontwikkelen Milieueffectrapportage (MER). De overheid nodigt burgers en belanghebbenden uit om hun mening te geven en deel te nemen aan dit belangrijke proces.

Hoe Te Reageren

Belangstellenden kunnen hun reacties op verschillende manieren indienen:

  1. Digitaal: Via het online formulier beschikbaar op www.defensie.nl/ruimtevoordefensie.
  2. Per Post: Aan de Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid van het Ministerie van Defensie, met als referentie het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, naar PO Box 20701, 2500 ES Den Haag, Nederland.

Deadline voor Reacties

Het is belangrijk om te weten dat alle reacties uiterlijk op 12 februari 2024 ingediend moeten zijn.

Blijf Geïnformeerd en Betrokken

Het Departement Omgeving moedigt iedereen die een reactie indient aan om hen op de hoogte te houden door bjo.omgeving@vlaanderen.be in de cc van uw e-mail te plaatsen of door uw reactie naar hen door te sturen. Dit helpt het Departement om op de hoogte te blijven van relevante kwesties en knelpunten die door het publiek worden aangekaart.

De start van de PlanMER-procedure voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie is een belangrijke stap in het balanceren van de ruimtelijke behoeften van Defensie met die van andere stakeholders. De betrokkenheid van het publiek in deze fase benadrukt het belang van transparantie en participatie in dit proces. Het is essentieel dat geïnteresseerde partijen hun stem laten horen en deelnemen aan deze publieke consultatie.