Home Knokke-Heist Raadpleeg de ontwerp-RUP's van het Casino, Sacramentstraat en Dorpskern Heist

Raadpleeg de ontwerp-RUP’s van het Casino, Sacramentstraat en Dorpskern Heist

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over volgende ontwerp-RUP’s:

  • RUP Dorpskern Heist Herziening
  • RUP WUG Sacramentsstraat
  • RUP Projectzone Casino

Voor het RUP Dorpskern Heist Herziening wordt op 22 september 2020 om 19.30 uur een informatiemoment georganiseerd in de schouwburgzaal van het Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

Wil je graag deelnemen? Schrijf jezelf in via publiekeraadpleging@knokke-heist.be voor 17 september 2020.

Voor het RUP WUG Sacramentsstraat en RUP Projectzone Casino wordt op 1 oktober 2020 een informatiemoment georganiseerd in de schouwburgzaal van het Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

Om 19.30 uur wordt RUP WUG Sacramentsstraat toegelicht en om 20.30 uur het RUP Projectzone Casino.

Wil je graag deelnemen? Schrijf jezelf in via publiekeraadpleging@knokke-heist.be voor 25 september 2020 met de melding voor welk RUP je inschrijft (WUG Sacramentsstraat of Projectzone Casino).

De startnota’s en de procesnota’s liggen nog tot en met 5 november 2020 eveneens ter inzage op de dienst Stedenbouw (tijdens de openingsuren) op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Alfred Verweeplein 1 en zijn ook raadpleegbaar via deze LINK. De dienst Stedenbouw is enkel bereikbaar na afspraak op nummer T 050 630 180.

Gedurende deze periode van 7 september 2020 tot en met 5 november 2020 kunnen er reacties overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze kunnen worden afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, per post: CBS, Publieke Raadpleging RUP, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist of per mail aan publiekeraadpleging@knokke-heist.be.

- Advertisment -

Lees ook dit

Gemeentebestuur KH verwerkt economische relanceplan nu ook in meerjarenplan

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële...

Etalages van de bib op kindermaat

Heb jij de Sint en Piet al gespot rond bibliotheek Scharpoord? Loerde je al eens binnen in het gezellige berenhol van de bib van Heist?...

Meer testcapaciteit bij AZ Zeno 

Dankzij de opschaling en het optimaliseren van de testcapaciteit om het coronavirus op te sporen in ons land, worden sinds 23 november 2020 opnieuw alle asymptomatische hoogrisicocontacten getest en dit op dag...

Recente reactie van onze lezers