dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistRaadslid Isabelle Goeminne zette Lokale Kwesties op een rij

Raadslid Isabelle Goeminne zette Lokale Kwesties op een rij

Tijdens een recente gemeenteraadsvergadering in Knokke-Heist kwamen diverse belangrijke onderwerpen aan bod. Raadslid Isabelle Goeminne (N-VA) stelde verscheidene korte vragen over uiteenlopende thema’s. Deze vragen en de daaropvolgende antwoorden werpen licht op de actuele situatie in de gemeente.

Omgevingsvergunning voor Windmolens Westkapelle

Raadslid Goeminne informeerde naar de status van het verzoekschrift tegen de omgevingsvergunning voor windmolens in Westkapelle. Schepen Astrid Mestdach (Gemeentebelangen) bevestigde dat de gemeente het verzoekschrift tijdig had ingediend en dat er nog geen uitspraak is over het beroep bij de Raad voor vergunningsbetwisting.

Cybersecurity en Gegevensbescherming

Raadslid Isabelle Goeminne uitte ook haar bezorgdheid over cybersecurity en de bescherming van persoonsgegevens in Knokke-Heist. Schepen Bert De Brabander (CD&V) gaf aan dat de gemeente regelmatig externe audits laat uitvoeren en recentelijk een nieuw veiligheidsplan heeft opgesteld. Maatregelen zoals twee factor authenticatie en beperkte toegang tot systemen op basis van geografische locatie worden toegepast om de veiligheid te waarborgen.

Livestreaming Gemeenteraadsvergaderingen

Een ander onderwerp dat Isabelle Goeminne (N-VA) aansneed was het livestreamen van de gemeenteraadsvergaderingen. Voorzitter Kathleen Van Steen (Gemeentebelangen) gaf aan dat hiervoor nog geen budget is gereserveerd, maar dat dit wel mogelijk is in de toekomst, met name in de raadzaal van het nieuwe communityhouse in de deelgemeente Heist.

Gesprekken met Brandweer

Over gesprekken met de brandweer rapporteerde schepen Bert De Brabandere dat er een overleg heeft plaatsgevonden en dat verdere acties worden ondernomen in voorbereiding op een gemeenteraadsvergadering in het eerste kwartaal van 2024. Het gaat hier over de uitbetaling van achterstallig loon.

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft uitzonderlijk voor de gemeente een breed scala aan onderwerpen besproken, een soort vragen moment, variërend van lokale infrastructuurprojecten tot cybersecurity. Deze discussies benadrukken de actieve betrokkenheid van de gemeenteraadsleden bij diverse aspecten van het gemeentebeleid en hun inzet voor de belangen van de inwoners. In andere steden en gemeente kunnen zelfs inwoners zelf dergelijke vragen komen stellen tijdens de vergadering. Maar zover is men in Knokke-Heist nog niet.