15 C
Knokke-Heist

Rechtszekerheid voor havenarbeiders: nieuw koninklijk besluit biedt oplossing

De wet-Major, de veelbesproken regeling voor de erkende havenarbeid in ons land, zit opnieuw in veilig vaarwater. Nadat de Raad van State in oktober vorig jaar de toepassing van de havenwet had vernietigd, is er nu een nieuw koninklijk besluit verschenen dat rechtszekerheid biedt. De belangrijkste aanpassing: voortaan beslist de overheid over de erkenning van havenarbeiders en niet meer een commissie van werkgevers en werknemers.

Al sinds 1972 bepaalt de wet-Major dat bedrijven in een welomlijnd havengebied uitsluitend mogen werken met erkende havenarbeiders. Maar helemaal rustig is het nooit geweest rond de wet, met onder meer Europa dat zich ertegen verzette. Na alle discussies werd in 2016 een koninklijk besluit (KB) gepubliceerd dat een commissie van werkgevers en werknemers over de erkenning van de havenarbeiders zou beslissen.

De voornaamste aanpassing is dat de erkenning van nieuwe havenarbeiders niet meer gebeurt door de commissie van werkgevers en werknemers. Die beslissing ligt voortaan bij de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso), al zal de commissie wel nog geconsulteerd worden. Daarnaast worden er meer objectieve gegevens opgenomen in de hele erkenningsprocedure.

Minister Pierre-Yves Dermagne toont zich zeer tevreden. “Ik dank de sociale partners voor hun constructieve bijdrage voor het vinden van een snelle en toereikende oplossing. Het is belangrijk dat er nu opnieuw volledige rechtszekerheid is, zodat ook in de toekomst de havenbedrijven een beroep kunnen blijven doen op goed opgeleide en beschermde havenarbeiders.”

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen