vrijdag, april 19, 2024
HomeDammeRenovatie van uitwateringskokers in het Leopoldkanaal lopen vertraging op tot 2034

Renovatie van uitwateringskokers in het Leopoldkanaal lopen vertraging op tot 2034

De renovatiewerken aan de uitwateringskokers van het afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal zullen niet eerder voltooid zijn dan 2034. Dit nieuws werd onthuld door Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag aan Lydia Peeters (Open Vld), de minister van Mobiliteit. Deze kokers, essentieel voor de afwatering van Oost- en West-Vlaanderen, zijn van vitaal belang voor de veiligheid van de regio, vooral na een winterseizoen gekenmerkt door hevige neerslag en twee overstromingen.

Een vitaal systeem onder de loep

De uitwateringskokers, vaak verborgen onder de waterlijn en onzichtbaar voor het blote oog, spelen een sleutelrol in de afvoer van overtollig water naar de zee. “In de nasleep van een bijzonder natte winter is het cruciaal dat we het water zo efficiënt mogelijk kunnen afleiden. Het actieplan Weerbare Westhoek van de Vlaamse regering is een stap in de goede richting, maar de noodzaak om onze bestaande waterinfrastructuur te onderhouden en te verbeteren blijft bestaan”, aldus Maertens.

Financiële en technische uitdagingen

Sinds de start van de renovatie in 2008 is er al 20 miljoen euro besteed, met een totale geraamde kost van 36 miljoen euro. Met nog een verwachte investering van 16 miljoen euro en een betononderzoek dat dit jaar plaatsvindt, kunnen de kosten nog oplopen. De voltooiing van de werken hangt sterk af van de beschikbare budgetten, wat een uitdaging vormt gezien de jaarlijks beperkte middelen. Maertens benadrukt het belang van een voortvarende aanpak om de veiligheid van de regio te waarborgen en verzekert dat hij de voortgang en budgetten nauwgezet zal blijven monitoren.

De vertraging in de renovatie van de uitwateringskokers onderstreept de complexiteit en het belang van het onderhouden van kritieke infrastructuur voor watermanagement. Terwijl de Vlaamse regering werkt aan langetermijnoplossingen om de regio weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden, blijft de aandacht voor en investering in bestaande structuren essentieel. De veiligheid van Oost- en West-Vlaanderen hangt af van de tijdige en effectieve afronding van deze essentiële renovatiewerken.