15 C
Knokke-Heist

Restauratie “Klein Licht” gestart

In de noordelijke gedeelde van onze deelgemeente Heist, aan de grens met Zeebrugge, doemt een historisch en natuurlijk wonder op: de Vuurtorenweiden. Deze uitgestrekte groene ruimte, doorsneden door plassen en greppels, is het product van een diepgewortelde geschiedenis van veenvorming, overstromingsafzetting, geleidelijke inpoldering en turfwinning. Het is een gastvrij toevluchtsoord voor diverse plantensoorten zoals riet, lisdodde, waterereprijs, watermunt en harig wilgenroosje, en is een thuishaven voor een rijke vogelpopulatie.

Maar de weiden zijn meer dan een oase van flora en fauna; ze zijn ook een levendig canvas van geschiedenis. In het hart van de Vuurtorenweiden staat de Hoge Vuurtoren van Heist, een opvallend historisch monument dat in 1905 werd opgericht. Het was een van de eerste volledig betonnen constructies in België, gedecoreerd met Jugendstilelementen en baksteenmotieven. Na een zorgvuldige restauratie werd de vuurtoren in april 2005 officieel opnieuw ingehuldigd.

Recentelijk heeft de gemeente Knokke-Heist het beheer van enkele percelen in de Vuurtorenweiden overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, wat de bescherming en instandhouding van deze historische locatie verder versterkt. Deze overdracht vormt een uitbreiding van het natuurbeheerplan Groene Gordel Heist-West, waartoe de Vuurtorenweiden sinds 2007 behoren. Het Agentschap heeft zich ertoe verbonden dit gebied te beheren als bloemrijk weiland via extensief graasbeheer, met periodiek maaien en verwijdering van invasieve exoten wanneer nodig. Het Agentschap zal ook instaan voor alle onderhoudswerken en investeringen, zoals aanplantingen, boswegen, onverharde paden en toegankelijkheidsborden​.

De toekomst van de Vuurtorenweiden lijkt dus verzekerd, maar hoe zit het met de vuurtorens zelf? Hoewel de Hoge Vuurtoren een zorgvuldige restauratie heeft ondergaan, is er nog een andere vuurtoren, het zogenaamde “Klein Licht”, de restauratie van deze parel is gestart. En tussen de twee vuurtorens, de “lichtbrug”, is in een staat van verval, met bijna alle led-strips kapot en de groene zone tussen de twee vuurtorens is amper onderhouden. Zwerfvuil lijkt een plaag in dit stukje van Knokke-Heist.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen