HomeCultuurRestauratiewerken van de schuur van het Boerenhof op kruissnelheid

Restauratiewerken van de schuur van het Boerenhof op kruissnelheid

In Heist zijn de restauratiewerken van de schuur van het Boerenhof op kruissnelheid. Het gebouw werd in 1971 geklasseerd als monument. Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kende in mei 2020 216.226 euro toe voor de restauratie van hoeve ‘t Boerenhof in Knokke-Heist. Met de renovatie van ‘t Boerenhof zorgen de eigenaar, de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur en de heemkundige kring Heyst Leeft ervoor dat een belangrijke historische site voor Heist ook in toekomst levendig blijft. De gerestaureerde schuur kan gebruikt worden als uitbreiding of ondersteuning van de bestaande handels- en horecazaken op de site.

Schuur Boerenhof heropbouw 11&19 april

Oudste gebouw van Heist

De historische hoeve ’t Boerenhof in Heist dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 18de eeuw en is daarmee het oudste gebouw in Heist. De hoeve gaat terug op een 12de-eeuwse tiendenschuur van de Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars. De plek is heel belangrijk voor de geschiedenis van Heist omdat de eerste bewonerskern uit de streek zich hier situeerde in het zogenaamde gehucht Coudekercke. Ernaast stond de oude (eerste) kerk met er rond het kerkhof. Alleen de pastorie heeft de tijd getrotseerd. Er wordt in de schuur dan ook archeologisch onderzoek voorzien bij de start van de restauratiewerken.

Na vele jaren van leegstand wordt de waardevolle bergschuur nu casco gerestaureerd. De bakstenen muren en het indrukwekkende dakgebinte worden gestabiliseerd. Er wordt dakisolatie geplaatst en het dak van pannen en riet wordt vernieuwd. Enkele bestaande poortopeningen worden voorzien van vensters maar met behoud van de poorten. Ook wordt de schuur volledig onderschoeid.

Uitbouw gesloopt

De schuur deed vroeger al dienst als restaurant en feestzaal en is aan de achterzijde voorzien van een uitbouw. Deze uitbouw wordt gesloopt en slechts beperkt herbouwd. Zo kan in de vrij gesloten constructie toch voldoende daglicht blijven zonder extra openingen te voorzien. Na de restauratie van de bergschuur zal die herbestemd worden, mogelijk in relatie met de handels- en horeca-activiteiten op de rest van de site.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers