vrijdag, februari 23, 2024
HomeHaven / ZeebruggeSamen Veilig Vooruit: Een Blik op de Innovaties en Prestaties van MDK...

Samen Veilig Vooruit: Een Blik op de Innovaties en Prestaties van MDK in 2023

In 2023 heeft het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) opnieuw bewezen een cruciale rol te spelen in de bescherming van onze kustlijnen, de veiligheid op zee en de efficiëntie van de maritieme logistiek. Onder het motto “Samen Veilig Vooruit” heeft MDK samen met partners aan tal van nieuwe uitdagingen gewerkt. Hieronder volgt een overzicht van enkele opmerkelijke projecten en initiatieven die het afgelopen jaar zijn ondernomen.

Kustbescherming: Natuur en Techniek Hand in Hand

Duurzame Bescherming Tegen Watergeweld

De bescherming van de Belgische kust tegen de toenemende dreiging van stormen en de stijging van de zeespiegel blijft een prioriteit voor MDK. In 2023 is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met zowel zachte als harde maatregelen om dit doel te bereiken. Een van de opvallende projecten is de aanplanting van 23.700 m² helmgras, dat een natuurlijke barrière vormt tegen opwaaiend zand en de vorming van duinen bevordert. Deze duinen dienen als een natuurlijke dijk, essentieel voor de bescherming tegen watergeweld.

Innovatie aan de Kust: Het Living Lab Raversijde

Een ander innovatief project is het ‘duin voor dijk’-experiment bij Raversijde. Dit maakt deel uit van het Living Lab Raversijde, een proefopstelling die bedoeld is om de effectiviteit van natuurlijke kustverdedigingsmechanismen verder te onderzoeken.

Veiligheid op Zee: Vooruitgang en Preventie

Modernisering van Maritieme Diensten

De vernieuwing van de hoofdzetel van de afdeling Scheepvaartbegeleiding en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende benadrukt de inzet van MDK voor duurzaamheid en efficiëntie. Het vernieuwde, duurzame gebouw is een symbool van toekomstgerichte maritieme veiligheid.

Coördinatie en Hulpacties op Zee

Het MRCC heeft in 2023 343 oproepen voor hulpacties op zee behandeld, waarbij de ‘afsprakenregeling reddingen Belgische kust’ 58 keer is geactiveerd. Dit toont de effectieve coördinatie tussen verschillende hulpdiensten aan land en op zee.

Efficiëntie in de Haven en daarbuiten

Beloodsingen en Hydrografie

Met meer dan 55.800 schepen die in 2023 een beroep deden op de beloodsingsdiensten van MDK, blijft het agentschap een sleutelspeler in de veilige navigatie van en naar Vlaamse havens. De Vlaamse Hydrografie speelt ook een cruciale rol door de zeebodem en rivierbeddingen voortdurend in kaart te brengen, wat resulteerde in 856 nieuwe elektronische kaarten voor de scheepvaart.

Personenvervoer over Water: Duurzaam en Innovatief

Elektrische Veren en DeWaterbus

De uitbreiding van het netwerk voor personenvervoer over water, waaronder de introductie van elektrische veerboten en de succesvolle integratie van DeWaterbus, onderstreept MDK’s inzet voor duurzame mobiliteit. Deze initiatieven hebben niet alleen de toegankelijkheid van stedelijke en natuurrijke gebieden verbeterd, maar dragen ook bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Het jaar 2023 stond voor MDK in het teken van innovatie, duurzaamheid en samenwerking. De projecten en initiatieven van MDK laten zien dat vooruitgang mogelijk is door de combinatie van technologie, natuurbehoud en de inzet voor een veiligere en efficiëntere maritieme sector. "Samen Veilig Vooruit" is niet alleen een motto maar een bewezen praktijk, waarbij MDK en zijn partners blijven werken aan een veilige, duurzame en toegankelijke maritieme toekomst.