Home Politiek Lokale Politiek Schepen Jan Morbee: “Tussen Nieuwe aanpak en Hete Kolen”

Schepen Jan Morbee: “Tussen Nieuwe aanpak en Hete Kolen”

1825

In een meeslepende vergadering tijdens de gemeenteraad van Knokke-Heist donderdagavond, stonden de begrippen ‘ruimtelijke ordening’ en ‘transparantie’ centraal. Het publiek keek ademloos toe terwijl de lokale politici de degens kruisten in een levendige discussie over de toekomst van de gemeente.

Tegen de achtergrond van een bewogen week in onze kustgemeente, ging de gemeenteraad op donderdagavond van start met een uitzonderlijk grote belangstelling vanwege het publiek. Zij hoopten op een eerlijke confrontatie over het ruimtelijk beleid in onze gemeente. N-VA fractieleider Cathy Coudyser was op zoek naar opheldering, en ontpopte zich als een onofficiële spreekbuis voor de oppositie, aangezien noch Vooruit, noch Vlaams Belang tussenbeide kwamen op dit punt.

Door de afwezigheid van burgemeester Piet De Groote wegens ziekte, nam Schepen Jan Morbee, verantwoordelijk voor Stedenbouw – Stadsontwikkeling, de lastige taak op zich om een oplossing te bieden voor de huidige ruimtelijke crisis. Morbee voerde het debat met vastberadenheid, duidelijk makend dat hij bij zijn aantreden geen rekening hield met de verouderde hoogbouw- en Vista nota.

“Ik hou me aan het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan). De richtlijnen daarin zijn de maximale ruimte die projectontwikkelaars mogen invullen,” verklaarde Morbee. Tussen de regels door liet hij verstaan dat zijn voorganger te vaak uitzonderingen toestond, iets dat hij al een aantal maanden probeert te veranderen en dus niet meer toestaat. Hij heeft er zijn administratie zelfs op gewezen dat uitzonderingen niet langer de norm mogen zijn.

Coudyser reageerde hierop door te suggereren dat de visie van het college nu voor 180% is omgeslagen. Dit werd echter betwist door Morbee, die stelde dat hij altijd de RUP’s heeft gevolgd. Schepen Antione Geerinckx sprong bij en benadrukte dat alle acties uit het verleden nu achter hen liggen en dat de huidige Schepen Morbee hier geen verantwoordelijkheid voor draagt.

Onafhankelijk raadslid Philip Vlietinck vroeg zich af welke boodschap het college nu zou brengen tijdens de gemeentelijke informatieavond over de mogelijke bouwplannen in de gemeente.

“Ik zal de feiten zeggen zoals ze zijn,” beloofde Schepen Morbee. “Als de plannen volgens onze inwoners niet kunnen, als appartementsgebouwen tot 8 verdiepingen in een woonzone niet aanvaardbaar zijn, dan zal de Gecoro haar huiswerk opnieuw moeten maken en ons adviseren wat wel haalbaar is”. Morbee herhaalde zijn standpunt: “We moeten luisteren naar de bevolking”.

Ook het controversiële “The Plaza project” kwam ter sprake toen onafhankelijk raadslid Philip Vlietinck naar de status vroeg. “Ik kan hierover niets zeggen of oordelen,” zei Morbee. “Er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Maar als deze er komt moeten we luisteren naar onze bevolking. Open ruimte, natuur en een warme gemeente is wat de bevolking voor gaat. Dat is ook wat ik wil”.

Deze bewogen gemeenteraadsvergadering in Knokke-Heist illustreerde de intensiteit van de discussies rond ruimtelijke ordening. Maar ondanks de hoge temperaturen, was er ook een duidelijke boodschap van hoop en transparantie. De belofte van Schepen Morbee om de bevolking te betrekken bij toekomstige bouwplannen en de erkenning dat uitzonderingen niet langer de norm mogen zijn, suggereren een verfrissende toekomst voor de stedelijke ontwikkeling van Knokke-Heist. Maar alleen de tijd zal uitwijzen of deze beloften worden nagekomen…