vrijdag, februari 23, 2024
HomeKnokke-HeistSchepen Nick Wenmaekers open federale Open-VLD lijst

Schepen Nick Wenmaekers open federale Open-VLD lijst

Nick Wenmaekers (32) schepen van Knokke-Heist, heeft recentelijk aangekondigd dat hij de zesde plaats zal innemen op de federale lijst voor Open Vld. Zijn besluit om zich verkiesbaar te stellen, weerspiegelt volgens Open-VLD zijn toewijding aan het vertegenwoordigen van de belangen van zijn gemeente en het ondersteunen van de hardwerkende middenklasse. Wenmaekers, die eerder een succesvolle fotografiestudio runde, heeft sinds zijn aanstelling als schepen van Welzijn, Zorg, Wonen, Werk, Jeugd en Dierenwelzijn eind 2022, aanzienlijke invloed uitgeoefend op het lokale beleid. Zijn recente benoeming als voorzitter van woonzorgcentra De Noordhinder en Polderparel onderstreept zijn betrokkenheid bij de gemeenschap, klinkt het.

Economie en Lokale Belangen Voorop

Wenmaekers benadrukt het belang van vooruitgang voor de werkende bevolking en bekritiseert de bestaande onevenwichtigheden in het sociale zekerheidssysteem. “Wie werkt moet erop vooruitgaan,” stelt hij, wijzend op de noodzaak om de middenklasse, de drijvende kracht achter de welvaart, te ondersteunen. Zijn visie omvat niet alleen economische ontwikkeling maar ook de verdediging van lokale belangen. Met de aankomende veranderingen in de regelgeving voor stranduitbatingen in 2026 als voorbeeld, benadrukt Wenmaekers de cruciale rol die lokale vertegenwoordiging speelt in het beschermen van gemeenschapsbelangen tegen overkoepelende besluitvorming.

Een Stem voor de Gemeenschap

Door zich te richten op zowel economische als lokale kwesties, positioneert Wenmaekers zich als een veelzijdige vertegenwoordiger die de complexiteit van moderne beleidsuitdagingen begrijpt. Zijn belofte om de stem van Knokke-Heist en de middenklasse te zijn in het federale parlement, onderstreept zijn toewijding aan rechtvaardigheid en gemeenschapsontwikkeling.

Met zijn achtergrond in zowel het bedrijfsleven als de lokale politiek, brengt Wenmaekers een unieke mix van ervaring en passie naar de federale politiek. Zijn focus op zowel economische voorspoed als het behartigen van lokale belangen belooft een frisse wind in de politieke arena.