2.9 C
Knokke-Heist

Schoolraad GBS Het Anker – De Pluim schrijven open brief 

De schoolraad van de gemeentelijke basisschool Het Anker en De Pluim hebben een open brief gestuurd naar schepen van Onderwijs Annie Vandenbussche:

Beste

We bezorgen jullie graag de reactie van de schoolraad op eerdere berichtgeving van het gemeentebestuur, bij monde van schepen Vandenbussche. 

De schoolraad is tevreden dat de Vlaamse Regering ons recht op participatie en het feit dat onze participatierechten inderdaad werden geschonden erkent. We hopen dat het bestuur dit ook zal erkennen, maar we zijn verbaasd om via de pers te vernemen dat er gewoon wordt verder gedaan.

De klacht van de schoolraad bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur was gericht tegen de beslissing van de gemeenteraad van 24/2/2022 waarbij het akkoord wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om onderhandelingen aan te knopen met het gemeenschapsonderwijs inzake een overname van het gemeentelijk onderwijs.

De commissie zorgvuldig bestuur heeft vastgesteld dat de schoolraad zich niet heeft kunnen uitspreken over de (impliciete) beslissing van het gemeentebestuur om niet langer zelf onderwijs in te richten en de keuze om met het GO! overnamegesprekken te voeren. Het bestuur had de schoolraad hierover moeten consulteren.

Nu dit ook bevestigd wordt door de Vlaamse Regering verwacht de schoolraad een gepaste genoegdoening. We hopen dat het bestuur deze uitspraak niet opnieuw minimaliseert. https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=knokke

Een genoegdoening kan alleen de volgende zijn, naast natuurlijk de keuze om helemaal geen overdracht te doen: het bestuur zal het agendapunt opnieuw moeten agenderen op een gemeenteraad en voorafgaand aan de gemeenteraad moet het bestuur in overleg gaan met de schoolraad over de plannen om onderhandelingen inzake een overname door GO! te beginnen.

Door de uitspraak van de Vlaamse Regering is de initiële beslissing van de gemeenteraad immers nietig. Bijgevolg zijn alle daaruit volgende handelingen nietig. Als men wil doorzetten, moet de hele procedure opnieuw gestart worden.

Graag willen we ook reageren op wat de huidige schepen, Annie Vandenbussche, verklaart in de pers: “Twee agentschappen spreken elkaar tegen”. Deze info klopt niet. Het gaat over totaal iets anders. Het bestuur verwijst steeds naar het Agentschap Binnenlands Bestuur die geen probleem zag in de beslissing. Wat er nooit bij vermeld wordt, is dat de klacht inhoudelijk over iets anders ging, namelijk mogelijke belangenvermenging.

De schepen verklaart ook het volgende: “Wij blijven erbij dat Knokke-Heist geen 3 concurrerende onderwijsnetten nodig heeft op zo’n kleine oppervlakte. We willen alle kansen voor ieder kind.”. Tijdens haar ambtstermijn heeft de schepen nooit initiatief genomen om iets te realiseren op gebied van flankerend onderwijs. Het blijft bij ‘lege’ woorden. De werkelijke reden van overdracht blijft: kinderen ruilen voor stenen.

Het is bijzonder cynisch van de schepen om te laten uitschijnen dat de schoolraad niet rond de tafel wil gaan zitten terwijl het bestuur geen luisterbereidheid toont t.o.v. het oordeel van de Commissie Zorgvuldig Bestuur en de Vlaamse Regering.

Via dataloep stellen we vast dat in 6 van de 8 gemeenten waar gemeenschapsonderwijs wordt aangeboden, het leerlingenaantal in deze GO!-scholen daalt. Dit gaat na verloop van tijd zeker een invloed hebben op de tewerkstelling van de leerkrachten van het huidige gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist.

We hopen op begrip van de gemeenteraadsleden en danken hen voor hun luisterend oor. Ons hart voor het gemeentelijk onderwijs is net zoals onze bezorgdheid ontzettend groot. We hopen dat de gemeenteraadsleden ons en onze kinderen in hun hart blijven dragen. 

Met vriendelijke groet,

Schoolraad Het Anker – De Pluim 

Onze krant is een platform waar snel en concreet worden gediscussieerd over en naar aanleiding van het nieuws. Dit doen we ook via opiniestukken zoals deze. Elk onderwerp is goed, als er maar een connectie is met het nieuws, en als het maar voor een breder publiek interessant is. Onze redactie beschikt over de naam en de contactgegevens van de schrijver. Ook uw opinie is welkom. Stuur ze naar: Redactie@kneistikrant.be Ben je het eens of oneens met de schrijver hier boven? Reageer dus gerust hier onder.

Like & deel onze nieuwsberichten

Geniet elke dag van onze gratis krant en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We waarderen het als je onze berichten op sociale media leuk vindt en deelt, dit helpt ons om onze inhoud nog verder te verspreiden. Dank je wel voor je steun en we hopen je regelmatig terug te zien!

logo kneistikrant

Ook dit moet je even lezen