17.6 C
Knokke-Heist

Schoolstrijd in Knokke-Heist: Verzoeken om Besluitvernietiging Bereiken vandaag de West-Vlaamse Gouverneur

De ‘schooloorlog’ in Knokke-Heist lijkt verre van voorbij, ondanks de krappe goedkeuring van de gemeenteraad voor de overdracht van het gemeentelijk onderwijs. Nu staan de driekoppige N-VA-fractie in de gemeenteraad en de Schoolraad zij aan zij en vragen ze vandaag formeel samen met Vooruit Knokke-Heist aan de gouverneur om deze beslissing te vernietigen. Verder strekt de Schoolraad haar strijd uit naar de Raad van State, zowel in een bodemprocedure als een kort geding.

De onrust betreft de overdracht van de basisscholen De Pluim en Het Anker, en het Gemeenschapsonderwijs (GO!). De saga sleept zich voort sinds het besluit van de gemeenteraad op 27 april, toen de overdracht nipt werd goedgekeurd. Cathy Coudyser, N-VA-fractieleider in de gemeenteraad, versterkt haar verzet door een klacht in te dienen bij de gouverneur.

Coudyser, samen met raadsleden Isabelle Goeminne en Fabienne Pottier, baseert haar verzoek op drie grieven. “De gemeenteraad is in het ongewisse gehouden over de werkelijke status van de onderhandelingen met het Gemeenschapsonderwijs”, beweert ze, verwijzend naar verklaringen die door het college van burgemeester en schepenen zijn gedaan. Onderhandelingen worden al gevoerd sinds 2015, maar de gemeenteraad is nooit volledig geïnformeerd.

Verder is er ook het advies van de christelijke vakbond ACV slechts twee uur voor de gemeenteraadsvergadering beschikbaar werd gesteld, wat tegen de regels is. De andere vakbonden keurden de fusie wel goed.

“Het gebrek aan transparantie en inspraak is ons grootste bezwaar”, beaamt Linda Baeckelandt, de voorzitter van de Schoolraad.

Het derde en laatste bezwaar betreft de vage inhoud van het protocolakkoord. Volgens Coudyser is de financiële impact en het algemeen belang voor de gemeente onduidelijk, waardoor er geen adequate beslissing genomen kan worden. Een voorbeeld hiervan is de geplande verkoop van gemeenteschoolgebouwen aan het GO!, zonder beschikbaar taxatierapport.

Ook de Schoolraad spant zich in om het gemeenteraadsbesluit te laten vernietigen, met een vergelijkbare argumentatie. “Wij hebben klachten ingediend bij de gouverneur, de Vlaamse regering en gaan ook naar de Raad van State”, zegt Baeckelandt. “Het gemeentebestuur werd al twee keer terechtgewezen voor het schenden van het Participatiedecreet maar hield er geen rekening mee.”

Wordt deze schoolstrijd beslecht voor het einde van het schooljaar, of sleept de strijd zich voort, ten koste van de leerlingen?

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen