18.3 C
Knokke-Heist

Sluikstorters zullen nu ook opdraaien voor de schoonmaakkosten

Het AGSO in Knokke-Heist heeft een nieuw protocol ingevoerd om de strijd aan te gaan tegen sluikstorten. Door middel van bewakingscamera’s worden overtreders herkend en zullen zij verantwoordelijk worden gesteld voor de opruimingskosten.

Het AGSO is in Knokke-Heist verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de ondergrondse afvalcontainers in de gemeente. Sluikstorters die hun afval achterlaten, worden gefilmd door de bewakingscamera’s en krijgen een proces-verbaal van de politie. Deze wordt omgezet in een boete door de dienst preventie, waarna het AGSO opkomt voor de opruimingskosten. Echter, er is geen mogelijkheid tot gegevensuitwisseling tussen de gemeente en het AGSO, waardoor de kosten niet kunnen worden ingevorderd.

Om deze problemen op te lossen, zijn er nu ook afspraken gemaakt met de politie zodat het AGSO opgenomen wordt als schadelijder bij dergelijke overtredingen. Conform artikel 28 van de Gas-wet zal het AGSO per overtreding een aanvraag indienen bij de dienst preventie om de persoonsgegevens van de dader te verkrijgen. De overtreder zal vervolgens een factuur ontvangen voor de opruimingskosten van het AGSO. Dit nieuwe protocol zorgt voor een efficiëntere uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gemeente en het AGSO.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen