18 C
Knokke-Heist

Snelle Oplossing voor Elektrisch Rijden: Fastned België BV krijgt de Opdracht in KH

In een poging om de groeiende vraag naar elektrisch rijden in Knokke-Heist tegemoet te komen, heeft het gemeentelijk bedrijf AGSO onderhandelingen opgestart met Fastned België BV voor de bouw van een snelladenstation voor elektrische voertuigen in onze badplaats. Na een grondige evaluatie van hun financiële situatie en een passend inrichtingsplan, werd de opdracht uiteindelijk toegekend aan Fastned België BV op 23 december 2022.

Het AGSO heeft gevraagd om verduidelijking op zowel het financiële als het technische vlak, waarop Fastned België BV een passende bankverklaring en garantiestelling heeft aangeboden. Bovendien, werd er rekening gehouden met de opmerkingen van de dienst openbaar domein en werd een nieuw inrichtingsplan bezorgd dat voldoet aan de eisen, met als enige voorwaarde dat de draaicirkels eveneens moeten worden afgebeeld bij het indienen van een omgevingsvergunning.

Inmiddels wordt het inrichtingsplan verder opgemeten en geprekadastreerd. Met het oog op het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag, wordt voorgesteld om na de gunning door het College een concessieovereenkomst af te sluiten en een onderhands opstalrecht toe te kennen zodat de concessionaris zowel de omgevings-vergunningsaanvraag als eventuele externe financiering van het project kan aanvragen. Hiertoe wordt een ontwerp van concessieovereenkomst en een onderhandse opstalovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze onderhandse akte zal naderhand omgezet worden in een authentieke akte wat noodzakelijk zal zijn omwille van de registratie en het vereffenen van de onroerende voorheffing. Deze akte zal pas worden verleden nadat de concessiehouder over een uitvoerbare omgevingsvergunning beschikt.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen