Home Knokke-Heist Deelgemeente Ramskapelle Sociale verkaveling in Ramskapelle krijgt vorm

Sociale verkaveling in Ramskapelle krijgt vorm

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 november 2020 het plan met de nieuwe wegen, pleinen en nutsvoorzieningen voor de 2de fase van een sociale verkaveling in Ramskapelle goedgekeurd.  

Door de sociale huisvestingsmaatschappijen ‘t Heist Best, Vivendo en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is op 14 april 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend tot het bouwen van 44 sociale woningen en aanleg openbaar domein/nutsvoorzieningen ter hoogte van de Jonckheerestraat. De onbebouwde percelen zijn gelegen in de dorpskern van Ramskapelle en gelegen in landelijk woongebied volgens het Gewestplan. Aan de noordzijde grenzen de percelen aan de Noordwatergang van de Oostkustpolder. Aan de westzijde geven de percelen uit op de speelnatuur en residentiële bebouwing. Aan de oostzijde hebben de toekomstige bewoners een panoramisch zicht op landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aan de zuidzijde palen de bouwloten aan residentiële bebouwing.  

Na bezwaren uit de omgeving werden 4 woningen uit het project geschrapt. Daardoor worden kleinere bouwblokken van 3 woningen verkregen en kunnen 2 oude bomen gevrijwaard worden. Door de grotere openheid wordt op die manier de toegang tot de speelnatuur ook minder belemmerd.  

De realisatie van dit project is gepland in de loop van de 2de helft van 2021. 

2 REACTIES

  1. Betonstop is ook hier in het landelijke Ramskapelle ook een ver van mijn bedshow. Tegen 2040 zal er geen stop meer nodig zijn want alles zal al volgebouwd zijn.

    • Hopelijk blijft Ramskapelle zijn landelijk imago behouden. Het zou ook interessant zijn dat deze sociale woningen aan jonge mensen kunnen verkocht of verhuurd worden (eventueel met de bedoeling ze dan aan de huurders later te verkopen) zoals bv. in bepaalde sociale wijken van de deelgemeente Heist het geval was en nog is én liefst aan inwoners van onze gemeente zelf of die onze gemeente genegen zijn en er werken of werk in de streek gevonden hebben. Liefst niet aan personen die van streek naar streek trekken omdat ze de huur niet kunnen/wensen te betalen of het landelijk gebied snel beu zijn en weer naar de stad willen trekken. Zo kan ik voorbeelden geven van mensen die in onze gemeente tot méér dan vijftien keer verhuisd zijn, zelfs naar een gelijkaardig appartement juist op het zelfde verdiep maar in het appartementsblok ernaast. Raar maar waar… Voor wat die betonstop betreft wordt het méér dan hoogtijd dat dit “au serieux” genomen wordt.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers