HomeKnokke-HeistDeelgemeente HeistSteenstraat omgevormd tot woonerf 

Steenstraat omgevormd tot woonerf 

De Steenstraat in onze deelgemeente Heist werd de voorbije maanden heraangelegd en omgevormd tot woonerf. Deze ingreep brengt uiteraard een volledig nieuwe verkeerssituatie met zich mee waaraan de omwonenden en passanten nog wat moeten wennen. We stappen immers af van de klassieke sterke opdeling tussen auto en zwakke weggebruikers, en kiezen voor een gemengde situatie. Uit onderzoek blijkt dat gewenning aan een nieuwe verkeerssituatie toch een 2 tot 3-tal maanden kan duren.  

Bewoners vinden er amper nog parking

De bewoners van de Steenstraat zijn blij met hun nieuwe straat maar maken zich vooral zorgen over de parkeergelegenheid. Er is amper plaats in de buurt en vele woningen beschikken historisch gezien niet over een garage. In de buurt (o.a. de Knokkestraat) zijn ook heel wat parkeerplaatsen verdwenen.

Waarom een woonerf?  

Diverse straten in het centrum van Knokke en Heist zijn typische woonstraten. Ze zijn veelal smal en er wonen meestal veel gezinnen met kinderen. De Steenstraat was voorheen een klassieke straat met een heel smal voetpad, heel hoge boordsteen, moeilijk toegankelijk voor mindervaliden en een rechtlijnige asfaltvlakte voor de auto. Dit zorgt ervoor dat voetgangers, fietsers en spelende kinderen tegen de gevels geduwd werden en er geen ruimte was voor spelen of om gewoon gezellig met elkaar te keuvelen.  De rechtlijnige asfaltvlakte werkte ook hogere snelheden in de hand.  

Auto ondergeschikt  

In dergelijke woonstraten kiest het gemeentebestuur daarom voor een woonerfaanleg, waarbij alles gelijkvloers wordt aangelegd van gevel tot gevel, zonder boordstenen, in hetzelfde materiaal. De auto heeft er uiteraard nog steeds zijn plaats maar is ondergeschikt. De nadruk ligt sterker op de verblijfsfunctie: wonen, spelen, wandelen, sociale ontmoetingen… Door de parkeerstroken te wisselen van kant, wordt de snelheid van de auto afgeremd. Er blijven parkeerplaatsen behouden, aangeduid met de letter “P”, maar het is ook een logisch gevolg van de bewuste keuze  om de levenskwaliteit en verkeersveiligheid in de straat te verbeteren dat er een minimaal aantal parkeerplaatsen zijn verdwenen.   

Bomen en fietsstallingen  

De parkeerstroken wisselen af met plantvakken en wat bomen om de straat wat meer kleur te geven. Bomen hebben ook hun functie in de warme zomermaanden want die absorberen beter de hitte en zorgen dus voor verkoeling. Diverse huizen hebben ook geen eigen garage waardoor fietsen soms in de gang worden gestald. Daarom voorziet het gemeentebestuur ook een aantal fietsstallingen op het openbaar domein. Door dergelijke woon-leefstraten in hetzelfde kleinschalige materiaal aan te leggen van gevel tot gevel, geven we de auto een minder-prominente plaats in het straatbeeld en ontstaat er een ruimer beeld van de straat waardoor ook spelende kinderen, voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen, samen met de auto. Zo verhoogt de gemeente de beeldkwaliteit en zeker ook de beleving en het gebruik van de woonstraat.  

Snelheidsbeperking van 20 km/uur  

In een woonerf mogen voetgangers de hele breedte van de openbare weg gebruiken. Spelen, steppen, een balletje trappen,… zoals vroeger het geval was, wordt dus opnieuw mogelijk. Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en moeten zo nodig stoppen. Een aangepaste snelheid van maximaal 20km/u en onderlinge hoffelijkheid zorgen voor een aangenamere leefomgeving. De maximaal toegelaten snelheid van 20km/u zorgt er ook voor dat bij eventuele ongevallen de letselschade veel minder ernstig is dan bij 50 km/u.     

1 REACTIE

 1. Geachte Gemeente
  De zeedijk van het vissershuldenplein tot aan Zeebrugge is fantastisch mooie aangelegd en geeft een meerwaarde aan de omgeving , MAAR door de verbreding
  van de straat worden er hoge snelheden gereden door de auto’s, als bewoners worden we elke dag wel een aantal keer geconfronteerd met een snelheidsduivel
  die het niet aanvoelt dat er op elk ogenblik een kind of ouder tussen de wagens de speelstraat opkomen. Zelf melden we aan onze kinderen van
  elke keer als zij de dijk opgaan op te letten voor de auto’s dit kan toch niet de bedoeling zijn van een speelstraat . Het verkeersbord staat zeer duidelijk opgesteld als
  men van het vissershuldenplein de dijk opkomt . Welke aanpassingen zouden er kunnen gedaan worden om er een aangename straat/dijk van te maken niet alleen voor de bewoners maar ook voor de bezoekers/toeristen.
  M.vr.gr
  Frederic

Er zijn geen reacties meer mogelijk.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers