Home Damme Tevredenheid in Damme volgens de Gemeente-Stadsmonitor 2023

Tevredenheid in Damme volgens de Gemeente-Stadsmonitor 2023

0
311
(C) Stad Damme
 •  

De recent gepubliceerde Gemeente-Stadsmonitor 2023, uitgegeven door de Vlaamse Overheid, onthult opmerkelijke inzichten over de levenskwaliteit en tevredenheid van de inwoners van de stad Damme. Deze gegevens, die een breed scala aan indicatoren bestrijken, bieden een gedetailleerd beeld van hoe Damme zich verhoudt tot het Vlaams Gewest en laten zien hoe de situatie sinds 2020 is veranderd.

Kernbevindingen van de Monitor

Algemeen Geluksgevoel

 • Geluksgevoel: 87% van de inwoners van Damme ervaart een hoog niveau van geluk.
 • Groenvoorzieningen: 84% is tevreden over de hoeveelheid groen in hun omgeving.
 • Buurttevredenheid: 75% van de respondenten is tevreden met hun buurt.
 • Gemeentelijke tevredenheid: 71% uit tevredenheid over de gemeente als geheel.
 • Digitale dienstverlening: Tevredenheid over digitale diensten ligt op 63%.
 • Loketdiensten: 59% van de inwoners is tevreden over de loketdiensten.
 • Sociaal weefsel: 55% beoordeelt het sociaal weefsel in de buurt positief.
 • Bewonersconsultatie: Slechts 30% voelt zich voldoende geconsulteerd door de gemeente.
 • Vertrouwen in gemeentebestuur: Het vertrouwen in het gemeentebestuur is laag met 27%.
 • Onveiligheidsgevoel: Slechts 2% van de inwoners ervaart een onveiligheidsgevoel in de gemeente.

Evolutie Sinds 2020

De resultaten laten een overwegend stabiele of licht dalende trend zien in vergelijking met 2020. Opvallend is de daling van 12% in tevredenheid over zowel de loketdiensten als over de gemeente.

Vergelijking met Vlaams Gewest

Damme scoort over het algemeen goed in vergelijking met het Vlaams Gewest, met name op het gebied van sociaal weefsel (+7%) en groenvoorzieningen (+6%). Echter, op het gebied van loketdiensten (-8%) scoort het lager dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest.

Kernindicatoren uit Registerdatabanken

 • Bevolkingsdichtheid: 123 personen per km².
 • Bebouwingsgraad: 14,1%.
 • Mediaanprijs huizen: €417.000.
 • Restafval: 119,6 kg per inwoner.
 • Werkzaamheidsgraad: 79,3%.
 • Netto-inkomen: €23.014 per inwoner.
 • Kansarmoede-index: 10,0%.
 • Criminaliteitsgraad: 35,4 feiten per 1.000 inwoners.
 • Financiële schuld: €698,08 per inwoner.

Conclusie

De Gemeente-Stadsmonitor 2023 laat zien dat Damme over het algemeen goed presteert op verscheidene welzijns- en leefbaarheidsindicatoren, met sterke punten zoals groenvoorzieningen en sociaal weefsel. Echter, er zijn gebieden die aandacht vereisen, zoals digitale diensten en het vertrouwen in het gemeentebestuur. Deze inzichten bieden belangrijke aanknopingspunten voor beleidsmakers en gemeentelijke autoriteiten om de leefbaarheid en tevredenheid in Damme verder te verbeteren.

NO COMMENTS